Proff
Proff

Sivilingeniør Gaute Hovden - NITO Takst

Org nr912 515 079
Telefon414 62 111
AdresseOsvegen 11, 6770 Nordfjordeid

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---2287
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter1 463579383174143
Annen driftsinntekt4041 1491 2031 1611 037
Sum driftsinntekter1 8671 7271 5871 3361 180
Varekostnad---06
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader0-026112
Herav kun lønn---2496
Ordinære avskrivninger338298294315209
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader909901593603696
Driftsresultat620528699391157
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt0-000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt57110-
Sum finansinntekter671100
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad423293332363179
Andre finanskostnader05-06
Sum annen finanskostnad05-06
Sum finanskostnader424298332363184
Resultat før skatt20223737828−27
Sum skatt6356926−6
Ordinært resultat13918128722−21
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat13918128722−21
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler----5
Sum anleggsmidler11 28911 46311 18711 3666 637
Tomter, bygninger og annen fast eiendom11 07611 40511 13411 3546 588
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler817261320
Sum varige driftsmidler11 08411 42211 16111 3666 607
Aksjer/Investeringer i datterselskap101010--
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer301616024
Sum finansielle anleggsmidler2054126024
Sum varelager-----
Kundefordringer329315335348340
Konsernfordringer-----
Sum fordringer439416365401374
Sum investeringer--55--
Kasse/Bank/Post153884135
Sum Kasse/Bank/Post153884135
Sum omløpsmidler4544541 261404379
Sum eiendeler11 74311 91712 44711 7707 016
Aksje/Selskapskapital600600600600600
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital600600600600600
Sum opptjent egenkapital748609427141119
Annen egenkapital748609427141119
Sum egenkapital1 3481 2091 027741719
Sum avsetninger til forpliktelser--000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner9 2299 76410 2999 7535 261
Langsiktig konserngjeld402----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld0300300300300
Annen langsiktig gjeld0300300300300
Sum langsiktig gjeld9 63110 06410 59910 0545 561
Gjeld til kredittinstitusjoner----0
Leverandørgjeld134703226041
Skyldig offentlige avgifter5849605968
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld509469636655627
Sum kortsiktig gjeld764645821976736
Sum gjeld10 39510 70811 42011 0296 297
SUM EGENKAPITAL OG GJELD11 74311 91712 44711 7707 016
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Sivilingeniør Gaute Hovden - NITO Takst

Org nr 912 515 079

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo