Proff
Proff

Skaarbrevik, Renø & Isaksen AS

Org nr980 422 917
AdresseOlaf Helsets vei 6, 0694 Oslo

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-881881608780
Leder annen godtgjørelse-132127230139

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter6 1845 99710 97210 67911 617
Annen driftsinntekt--012-
Sum driftsinntekter6 1845 99710 97210 69111 617
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader2 6392 3294 7945 6296 220
Herav kun lønn2 1141 9253 8864 4735 066
Ordinære avskrivninger104151183193128
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 4901 5051 9301 3801 665
Driftsresultat1 9522 0124 0653 4903 604
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt914101117
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter914101117
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad2526172013
Andre finanskostnader----0
Sum annen finanskostnad----0
Sum finanskostnader2526172013
Resultat før skatt1 9351 9994 0583 4813 609
Sum skatt426440893766792
Ordinært resultat1 5101 5603 1652 7152 816
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 5101 5603 1652 7152 816
Ordinært utbytte1 5001 5503 5122 7152 829
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte1 5001 5503 5122 7152 829
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler3949---
Sum anleggsmidler6951 1934831 3711 654
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler6561 1444831 3711 654
Sum varige driftsmidler6561 1444831 3711 654
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer1 3901 3792 9612 0892 384
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1 4531 4183 5562 2182 487
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 4491 3402 3982 8972 248
Sum Kasse/Bank/Post1 4491 3402 3982 8972 248
Sum omløpsmidler2 9012 7585 9545 1154 734
Sum eiendeler3 5973 9516 4376 4866 388
Aksje/Selskapskapital9898195195195
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital105105210556556
Sum opptjent egenkapital1910011
Annen egenkapital1910011
Sum egenkapital124115210557557
Sum avsetninger til forpliktelser374467776
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner433505220689843
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld469549226766919
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld436484517385193
Skyldig offentlige avgifter371164663906756
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld264687345392419
Sum kortsiktig gjeld3 0033 2876 0015 1634 913
Sum gjeld3 4733 8366 2275 9295 832
SUM EGENKAPITAL OG GJELD3 5973 9516 4376 4866 388
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Skaarbrevik, Renø & Isaksen AS

Org nr 980 422 917

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo