Proff
Proff

Skedsmo Senterparti

Org nr971 278 404
AdresseJonas Lies gate 18, 2000 Lillestrøm

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-852851779779
Leder annen godtgjørelse-7687

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter610 67611 3599 84928
Annen driftsinntekt64 25055 82743 69847 64750 675
Sum driftsinntekter64 25666 50355 05757 49650 704
Varekostnad5 4325 5574 7914 9784 234
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader30 86532 27127 45325 31722 306
Herav kun lønn24 52025 93722 69220 01316 905
Ordinære avskrivninger2 0471 9791 9831 3081 374
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader23 34929 76717 67619 69312 206
Driftsresultat2 562−3 0703 1536 19910 583
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt344201305274126
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt3423212020
Sum finansinntekter378224325294146
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad1-51527
Andre finanskostnader5310--
Sum annen finanskostnad5310--
Sum finanskostnader53151527
Resultat før skatt2 935−2 8483 4646 47710 701
Sum skatt-----
Ordinært resultat2 935−2 8483 4646 47710 701
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat2 935−2 8483 4646 47710 701
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler4 6524 5634 2543 7413 794
Sum anleggsmidler9 3959 7219 5407 1395 702
Tomter, bygninger og annen fast eiendom----131
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler2 7003 2934 0202 132908
Sum varige driftsmidler2 7003 2934 0202 1321 039
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler21212121710
Andre fordringer2 0221 8441 2461 246159
Sum finansielle anleggsmidler2 0421 8651 2661 266869
Sum varelager1 6081 162589783493
Kundefordringer9 7676 3155 4094 0472 628
Konsernfordringer-----
Sum fordringer12 5949 4457 8196 5885 559
Sum investeringer----21
Kasse/Bank/Post9 52110 39216 13713 8298 324
Sum Kasse/Bank/Post9 52110 39216 13713 8298 324
Sum omløpsmidler23 72420 99924 54421 20114 396
Sum eiendeler33 11830 72034 08428 33920 098
Aksje/Selskapskapital-----
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital-----
Sum opptjent egenkapital26 64623 71026 55923 09516 617
Annen egenkapital26 64623 71026 55923 09516 617
Sum egenkapital26 64623 71026 55923 09516 617
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner----0
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner----0
Leverandørgjeld1 1731 3731 5961 018305
Skyldig offentlige avgifter2 2542 2832 0551 3951 604
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld3 0453 3533 8742 8311 572
Sum kortsiktig gjeld6 4737 0107 5255 2453 480
Sum gjeld6 4737 0107 5255 2453 480
SUM EGENKAPITAL OG GJELD33 11830 72034 08428 33920 098
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Skedsmo Senterparti

Org nr 971 278 404

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo