Proff
Proff

Skjerjehamn AS

A
Proff Forvalt rating
A Lav risiko
Org nr896 384 872
Telefon903 62 347
AdresseSkjerjehamn, 5977 Ånneland

På Skjerjehamn skapar vi historie. Vi lever også i den. Gjennom å bruke staden er du som gjest med på å bevare ein av vestlandskysten sine gamle handelsstader, og det er noko vi og dei gamle husa her set pris på.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn648596497594607
Leder annen godtgjørelse5571444

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter12 72011 9268 24712 24810 008
Annen driftsinntekt731 679139560
Sum driftsinntekter12 79313 6058 26012 34310 067
Varekostnad3 8902 8082 3213 9753 664
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader5 0964 4493 0555 4984 748
Herav kun lønn4 5293 9342 7124 9414 268
Ordinære avskrivninger1954152128132
Nedskrivning00000
Andre driftskostnader5 1135 5892 9194 8983 849
Driftsresultat−1 325705−187−2 156−2 325
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt0-0021
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt4441-
Sum finansinntekter45113521
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad12181286
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader628879286
Resultat før skatt−1 383702−262−2 213−2 389
Sum skatt−304154−57−487−544
Ordinært resultat−1 079547−204−1 726−1 846
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−1 079547−204−1 726−1 846
Ordinært utbytte00000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte00000
Konsernbidrag−1 079547−204−1 726−1 846

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill00000
Sum immaterielle midler11311812710783
Sum anleggsmidler166191254351403
Tomter, bygninger og annen fast eiendom182355126199
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler365072118121
Sum varige driftsmidler5373127244320
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler00000
Sum varelager195244162305393
Kundefordringer45224442570853
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1 8729145253 1913 734
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post272528171616473
Sum Kasse/Bank/Post272528171616473
Sum omløpsmidler2 3381 6878584 1134 600
Sum eiendeler2 5041 8781 1124 4645 003
Aksje/Selskapskapital500500500500500
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital6 3955 2965 2964 9633 322
Sum opptjent egenkapital−5 691−4 612−5 159−4 955−3 229
Annen egenkapital−5 691−4 612−5 159−4 955−3 229
Sum egenkapital704684137893
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner----0
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld----0
Annen langsiktig gjeld----0
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld13917296161177
Skyldig offentlige avgifter181346157224212
Ordinært utbytte00000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte00000
Kortsiktig konserngjeld1 07003303 6633 985
Annen kortsiktig gjeld411530392408537
Sum kortsiktig gjeld1 8001 1949754 4564 910
Sum gjeld1 8001 1949754 4564 910
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 5041 8781 1124 4645 003
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-6891034

Åpningstider

Ta kontakt for mer informasjon!

Mer info fra Forvalt

Skjerjehamn AS

Org nr 896 384 872

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo