Proff
Proff

Skrid Aktsomhet AS

Org nr926 642 111
AdresseOlav Tryggvasons gate 28, 7011 Trondheim

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

10.02.2021

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

LEDERLØNN

2023-122022-122021-12
ValutaNOKNOKNOK
Lønn---
Leder annen godtgjørelse---

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-12
ValutaNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter5 0743 9892 136
Annen driftsinntekt00-
Sum driftsinntekter5 0743 9892 136
Varekostnad24715064
Beholdningsendringer---
Lønnskostnader3 7152 8001 340
Herav kun lønn-2 3991 153
Ordinære avskrivninger---
Nedskrivning---
Andre driftskostnader1 116984238
Driftsresultat−355494
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern---
Inntekt på investering i datterselskap---
Sum annen renteinntekt---
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap---
Sum annen finansinntekt43-
Sum finansinntekter43-
Nedskrivning fin. anleggsmidler---
Sum annen rentekostnad2301
Andre finanskostnader3--
Sum annen finanskostnad3--
Sum finanskostnader2601
Resultat før skatt−2558493
Sum skatt−513109
Ordinært resultat−2045384
Ekstraordinære inntekter---
Ekstraordinære kostnader---
Skatt ekstraordinært---
Årsresultat−2045384
Ordinært utbytte---
Ekstraordinært utbytte---
Tilleggsutbytte---
Sum utbytte---
Konsernbidrag---

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-12
ValutaNOKNOKNOK
Goodwill---
Sum immaterielle midler30255
Sum anleggsmidler5816955
Tomter, bygninger og annen fast eiendom---
Maskiner/anlegg/biler---
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler---
Sum varige driftsmidler---
Aksjer/Investeringer i datterselskap---
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige---
Investeringer i aksjer og andeler---
Andre fordringer91--
Sum finansielle anleggsmidler551670-
Sum varelager---
Kundefordringer22611597
Konsernfordringer---
Sum fordringer25811599
Sum investeringer---
Kasse/Bank/Post404487868
Sum Kasse/Bank/Post404487868
Sum omløpsmidler662603967
Sum eiendeler1 2431 297972
Aksje/Selskapskapital606060
Annen innskutt egenkapital−6−6−6
Sum innskutt egenkapital545454
Sum opptjent egenkapital390410365
Annen egenkapital390410365
Sum egenkapital444464419
Sum avsetninger til forpliktelser0--
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner---
Langsiktig konserngjeld---
Ansvarlig lånekapital---
Sum annen langsiktig gjeld---
Annen langsiktig gjeld---
Sum langsiktig gjeld000
Gjeld til kredittinstitusjoner---
Leverandørgjeld532840
Skyldig offentlige avgifter315456236
Kortsiktig konserngjeld252525
Annen kortsiktig gjeld405292143
Sum kortsiktig gjeld798833553
Sum gjeld798833553
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 2431 297972
Garantistillelser---
Pantstillelser---
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Skrid Aktsomhet AS

Org nr 926 642 111

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo