Proff
Proff

Snap Norway AS

Org nr917 921 709
AdresseDronning Mauds gate 11, 0250 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--00-
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter88 480108 03921 4839 9144 904
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter88 480108 03921 4839 9144 904
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader68 56792 74014 9117 1343 502
Herav kun lønn27 52718 4267 7625 5562 694
Ordinære avskrivninger457131566-
Nedskrivning6600--
Andre driftskostnader12 8867 2114 9792 0851 065
Driftsresultat6 5047 9581 536689336
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-1041
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt96281105
Sum finansinntekter134301155
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad4-0042
Andre finanskostnader663001324
Sum annen finanskostnad663001324
Sum finanskostnader7130815346
Resultat før skatt6 5677 6801 533692296
Sum skatt1 5351 76835216895
Ordinært resultat5 0325 9121 181523200
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat5 0325 9121 181523200
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler00000
Sum anleggsmidler1 8013473581570
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler33985358157-
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1 4622620--
Sum varige driftsmidler1 801347358157-
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler00000
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer18 06813 76212 9001 5671 389
Sum fordringer19 81114 66113 5871 8461 396
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post14 82811 6841 8931 131480
Sum Kasse/Bank/Post14 82811 6841 8931 131480
Sum omløpsmidler34 63826 34415 4792 9771 876
Sum eiendeler36 43926 69215 8383 1341 876
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3030303030
Sum opptjent egenkapital12 9587 9272 015834311
Annen egenkapital12 9587 9272 015834311
Sum egenkapital12 9887 9572 045864341
Sum avsetninger til forpliktelser16121760
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld00000
Annen langsiktig gjeld00000
Sum langsiktig gjeld16121760
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1 09541453040
Skyldig offentlige avgifter9 24110 6381 136808497
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld007 649226
Annen kortsiktig gjeld11 5595 8994 6451 241896
Sum kortsiktig gjeld23 43518 72313 7762 2641 535
Sum gjeld23 45118 73513 7932 2701 535
SUM EGENKAPITAL OG GJELD36 43926 69215 8383 1341 876
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Snap Norway AS

Org nr 917 921 709

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo