Proff
Proff

SpareBank 1 BV

Org nr944 521 836
Telefon915 02 480
AdresseAnton Jenssens gate 2, 3125 Tønsberg

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---2 9202 830
Leder annen godtgjørelse---188209

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter2 162 0001 721 0001 038 9121 101 1231 019 039
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader501 000540 000365 683239 064132 154
Herav kun lønn354 000242 000168 657164 213158 251
Ordinære avskrivninger-31 00021 30321 6266 516
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader512 000120 00075 650197 000197 794
Driftsresultat1 342 0001 030 000576 276643 433682 575
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter-----
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad40 00079 00035 1042 7181 250
Sum finanskostnader40 00079 00035 1042 7181 250
Resultat før skatt1 302 000951 000541 172640 715681 325
Sum skatt−263 000154 000120 943124 997132 750
Ordinært resultat1 039 000797 000420 229515 718548 575
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 077 000796 000420 229515 718548 575
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-0000
Sum immaterielle midler395 00023 00011 2079 87211 911
Sum anleggsmidler4 989 0003 588 0002 148 2822 073 8011 895 727
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-132 0008949 2139 422
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-26 00014 05114 74115 420
Sum varige driftsmidler282 000239 00074 31297 27124 842
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler2 617 0002 203 0001 371 6581 418 4401 320 974
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler4 312 0003 326 0002 062 7631 966 6581 858 974
Sum varelager-----
Kundefordringer-62 571 00032 464 29931 286 02129 398 101
Konsernfordringer-----
Sum fordringer75 676 00064 724 00033 499 73132 320 57830 390 591
Sum investeringer8 430 0006 146 0004 432 9934 129 0734 033 240
Kasse/Bank/Post-114 000101 36494 78498 026
Sum Kasse/Bank/Post-----
Sum omløpsmidler84 106 00070 984 00038 034 08836 544 43534 521 857
Sum eiendeler89 203 00074 573 00040 182 37038 618 23636 417 584
Aksje/Selskapskapital2 101 0001 778 000946 519-946 516
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital5 880 0004 555 0001 972 9461 972 9281 972 943
Sum opptjent egenkapital6 577 0005 218 0003 304 2913 043 7572 718 929
Annen egenkapital350 000673 000391 689461 383446 028
Sum egenkapital12 457 0009 773 0005 277 2375 016 6854 691 872
Sum avsetninger til forpliktelser-139 00074 87261 76549 844
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital749 000651 000400 802444 404445 258
Sum annen langsiktig gjeld749 000651 000400 802444 404445 258
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld749 000790 000475 674506 169495 102
Gjeld til kredittinstitusjoner0150 000200 00000
Leverandørgjeld-----
Skyldig offentlige avgifter-----
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld75 997 00063 859 00034 229 46033 095 38331 230 609
Sum kortsiktig gjeld74 854 00064 009 00034 429 46033 095 38331 230 609
Sum gjeld76 746 00064 801 00034 905 13433 601 55231 725 711
SUM EGENKAPITAL OG GJELD89 203 00074 573 00040 182 371--
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

SpareBank 1 BV

Org nr 944 521 836

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo