Proff
Proff

Sparebank 1 Forvaltning AS

Org nr925 239 690
AdresseHammersborggata 2, 0181 Oslo

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

LEDERLØNN

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Lønn3 408--
Leder annen godtgjørelse173--

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter---
Annen driftsinntekt440 247469 996-
Sum driftsinntekter440 247469 996-
Varekostnad---
Beholdningsendringer---
Lønnskostnader93 656--
Herav kun lønn70 096--
Ordinære avskrivninger20 361486-
Nedskrivning127 070--
Andre driftskostnader-36 9265 039
Driftsresultat199 160432 584−5 039
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern---
Inntekt på investering i datterselskap---
Sum annen renteinntekt---
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap---
Sum annen finansinntekt2 394--
Sum finansinntekter2 394--
Nedskrivning fin. anleggsmidler---
Sum annen rentekostnad---
Andre finanskostnader783--
Sum annen finanskostnad783--
Sum finanskostnader783--
Resultat før skatt200 771432 584−5 039
Sum skatt49 74256 755-
Ordinært resultat151 029375 829−5 039
Ekstraordinære inntekter---
Ekstraordinære kostnader---
Skatt ekstraordinært---
Årsresultat151 029375 829−5 039
Ordinært utbytte151 029--
Ekstraordinært utbytte---
Tilleggsutbytte---
Sum utbytte151 029--
Konsernbidrag---

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Goodwill---
Sum immaterielle midler128 4345-
Sum anleggsmidler705 661775 55440
Tomter, bygninger og annen fast eiendom---
Maskiner/anlegg/biler-47-
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler2 016--
Sum varige driftsmidler2 01647-
Aksjer/Investeringer i datterselskap243 992468 874-
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige---
Investeringer i aksjer og andeler331 219--
Andre fordringer-306 62840
Sum finansielle anleggsmidler575 211775 50240
Sum varelager---
Kundefordringer---
Konsernfordringer---
Sum fordringer274 711--
Sum investeringer---
Kasse/Bank/Post219 37927 2345 100
Sum Kasse/Bank/Post219 37927 2345 100
Sum omløpsmidler494 09027 2345 100
Sum eiendeler1 199 751802 7885 140
Aksje/Selskapskapital28 19028 1905 160
Annen innskutt egenkapital--−5 059
Sum innskutt egenkapital312 675317 745101
Sum opptjent egenkapital188 608405 664-
Annen egenkapital188 608405 664-
Sum egenkapital501 283723 409101
Sum avsetninger til forpliktelser22 09222 619-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner---
Langsiktig konserngjeld---
Ansvarlig lånekapital---
Sum annen langsiktig gjeld---
Annen langsiktig gjeld---
Sum langsiktig gjeld22 09222 6190
Gjeld til kredittinstitusjoner---
Leverandørgjeld---
Skyldig offentlige avgifter---
Ordinært utbytte151 029--
Ekstraordinært utbytte---
Tilleggsutbytte---
Sum utbytte151 029--
Kortsiktig konserngjeld---
Annen kortsiktig gjeld626 148-5 039
Sum kortsiktig gjeld676 37856 7605 039
Sum gjeld698 47079 3795 039
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 199 753802 7885 140
Garantistillelser---
Pantstillelser---
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Sparebank 1 Forvaltning AS

Org nr 925 239 690

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo