Proff
Proff

Støttesenter mot Incest - Oslo

Org nr971 492 740
AdresseAkersgata 1, 0158 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter252525--
Annen driftsinntekt15 03914 30213 66613 40113 307
Sum driftsinntekter15 06414 32713 69113 40113 307
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader10 83510 9909 6339 7089 655
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-0200
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader4 1203 3043 2103 5643 681
Driftsresultat10833846128−28
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt11465
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter11465
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad11422
Andre finanskostnader----0
Sum annen finanskostnad----0
Sum finanskostnader11422
Resultat før skatt10832846132−25
Sum skatt-----
Ordinært resultat10832846132−25
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat10832846132−25
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler008600
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-08600
Sum varige driftsmidler-08600
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer--050
Konsernfordringer-----
Sum fordringer370649395248319
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post2 8382 6653 2132 5212 339
Sum Kasse/Bank/Post2 8382 6653 2132 5212 339
Sum omløpsmidler3 2083 3133 6082 7692 658
Sum eiendeler3 2083 3133 6942 7692 658
Aksje/Selskapskapital798798798798798
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital798798798798798
Sum opptjent egenkapital12976179115−179
Annen egenkapital12976179115−153
Sum egenkapital927874976912619
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld353619311268239
Skyldig offentlige avgifter884804708694696
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1 0441 0161 6988951 103
Sum kortsiktig gjeld2 2812 4392 7171 8562 038
Sum gjeld2 2812 4392 7171 8562 038
SUM EGENKAPITAL OG GJELD3 2083 3133 6942 7692 658
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Støttesenter mot Incest - Oslo

Org nr 971 492 740

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo