Proff
Proff

Statkraft Energi AS

Org nr987 059 729
AdresseLilleakerveien 6, 0283 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter56 130 00033 868 00014 297 00022 118 00022 383 000
Annen driftsinntekt2 080 0001 195 000942 000998 000973 000
Sum driftsinntekter58 210 00035 063 00015 239 00023 116 00023 356 000
Varekostnad17 552 00011 985 0004 682 0006 692 0006 520 000
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader1 897 0001 268 0001 076 0001 013 000968 000
Herav kun lønn836 000737 000713 000682 000661 000
Ordinære avskrivninger1 117 0001 095 0001 087 0001 055 0001 076 000
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader4 362 0002 641 0002 506 0002 266 0002 251 000
Driftsresultat33 282 00018 074 0005 888 00012 090 00012 541 000
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt--2 00013 00017 000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt3 503 000167 000217 000102 00070 000
Sum finansinntekter3 503 000167 000240 000184 000119 000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad--16 00018 00053 000
Andre finanskostnader456 000395 000−4 000115 000−6 000
Sum annen finanskostnad456 000395 000−4 000115 000−6 000
Sum finanskostnader456 000395 000254 000420 000279 000
Resultat før skatt36 329 00017 846 0005 874 00011 854 00012 381 000
Sum skatt23 453 00011 628 0002 874 0006 344 0006 495 000
Ordinært resultat12 876 0006 218 0003 000 0005 510 0005 886 000
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat12 876 0006 218 0003 000 0005 510 0005 886 000
Ordinært utbytte--2 300 0005 000 0006 002 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte--2 300 0005 000 0006 002 000
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler221 000221 000204 00035 00035 000
Sum anleggsmidler39 816 00039 135 00038 535 00037 280 00037 109 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom--35 349 00035 216 00035 032 000
Maskiner/anlegg/biler36 642 00035 948 000---
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler36 642 00035 948 00035 349 00035 216 00035 032 000
Aksjer/Investeringer i datterselskap2 840 0002 838 0002 840 0001 866 0001 866 000
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-0---
Andre fordringer113 000126 000142 000163 000176 000
Sum finansielle anleggsmidler2 953 0002 966 0002 982 0002 029 0002 042 000
Sum varelager198 00071 00049 000388 000967 000
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer54 068 00026 146 0009 033 0005 946 0007 848 000
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 384 0001 263 000376 000874 0001 282 000
Sum Kasse/Bank/Post1 384 0001 263 000376 000874 0001 282 000
Sum omløpsmidler55 650 00027 480 0009 458 0007 208 00010 097 000
Sum eiendeler95 466 00066 615 00047 993 00044 488 00047 206 000
Aksje/Selskapskapital13 874 00013 874 0006 105 0006 105 0006 105 000
Annen innskutt egenkapital--1 429 0001 429 0001 429 000
Sum innskutt egenkapital13 874 00013 874 00013 874 00013 874 00013 874 000
Sum opptjent egenkapital4 953 0001 373 0002 397 0001 966 0001 492 000
Annen egenkapital4 953 0001 373 0002 397 0001 966 0001 492 000
Sum egenkapital18 827 00015 247 00016 271 00015 840 00015 366 000
Sum avsetninger til forpliktelser12 373 00010 084 0005 126 0005 116 0004 597 000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld--11 800 0006 800 00010 800 000
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld8 000 0008 000 0004 367 000--
Annen langsiktig gjeld8 000 0008 000 0004 367 000--
Sum langsiktig gjeld20 373 00018 084 00021 293 00011 916 00015 397 000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld-----
Skyldig offentlige avgifter-----
Ordinært utbytte--2 300 0005 000 0006 002 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte--2 300 0005 000 0006 002 000
Kortsiktig konserngjeld--316 0004 000 0000
Annen kortsiktig gjeld36 646 00022 502 0008 085 0007 688 00010 779 000
Sum kortsiktig gjeld56 266 00033 284 00010 429 00016 732 00016 443 000
Sum gjeld76 639 00051 368 00031 722 00028 648 00031 840 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD95 466 00066 615 00047 993 00044 488 00047 206 000
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Statkraft Energi AS

Org nr 987 059 729

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo