Proff
Proff

Stiftinga Viti

Org nr989 377 132
AdresseMuseumsvegen 12, 6015 Ålesund

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-3 0593 84253 002-
Annen driftsinntekt55 37550 71246 371-33 172
Sum driftsinntekter55 37553 77150 21353 00233 172
Varekostnad8432194981 019706
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader28 18630 62028 89032 60222 252
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger493521544479266
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader24 04024 83419 95117 27510 348
Driftsresultat1 812−2 4223311 627−400
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt17-82-27
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-25-65-
Sum finansinntekter1725826527
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad4-28--
Andre finanskostnader-3-441
Sum annen finanskostnad-3-441
Sum finanskostnader4328441
Resultat før skatt1 825−2 4003851 648−374
Sum skatt-----
Ordinært resultat1 825−2 4003851 648−374
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 825−2 4003851 648−374
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler15 31613 9568 2628 7133 729
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-12 9407 3368 7132 969
Maskiner/anlegg/biler14 206----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler14 20612 9407 3368 7132 969
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler1 1101 016926-760
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler1 1101 016926-760
Sum varelager305283222337132
Kundefordringer2 9891 6967442 853450
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2 9892 0913 8964 2011 886
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post6 1936 90817 86810 1943 658
Sum Kasse/Bank/Post6 1936 90817 86810 1943 658
Sum omløpsmidler9 4879 28121 98614 7325 676
Sum eiendeler24 80323 23830 24823 4459 405
Aksje/Selskapskapital1 0501 05014 8811 050200
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital1 0501 05014 8811 050200
Sum opptjent egenkapital14 28711 430-13 4454 147
Annen egenkapital14 28711 430-13 4454 147
Sum egenkapital15 33712 48014 88114 4954 347
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld3 3122 4774 7141 465498
Skyldig offentlige avgifter1 8732 1111 8441 8311 414
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld4 2816 1708 8105 6533 146
Sum kortsiktig gjeld9 46610 75715 3678 9495 058
Sum gjeld9 46610 75715 3678 9495 058
SUM EGENKAPITAL OG GJELD24 80323 23830 24823 4459 405
Garantistillelser-----
Pantstillelser586----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Stiftinga Viti

Org nr 989 377 132

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo