Proff
Proff

Stor-Elvdal Hotell

Org nr991 109 056
Telefon941 89 257
AdresseKjemsjøveien 1, 2480 Koppang

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--000
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter7 8636 1995 1933 0892 752
Annen driftsinntekt2624103 3223 410
Sum driftsinntekter7 8896 2235 2036 4116 162
Varekostnad2 2511 3881 2601 4361 174
Beholdningsendringer−687410--
Lønnskostnader2 6482 0432 3022 7242 089
Herav kun lønn2 4631 8882 1281 9572 050
Ordinære avskrivninger248218292289290
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader3 9163 3792 7102 9252 988
Driftsresultat−1 106−879−1 370−962−380
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt0-000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt213233294
Sum finansinntekter213233294
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad110101159129117
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader110101159129117
Resultat før skatt−1 196−948−1 496−1 063−493
Sum skatt000--
Ordinært resultat−1 196−948−1 496−1 063−493
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−1 196−948−1 496−1 063−493
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler000--
Sum anleggsmidler4 4044 6264 7344 6774 882
Tomter, bygninger og annen fast eiendom3 6553 8394 0234 2324 452
Maskiner/anlegg/biler000630
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler744784708355401
Sum varige driftsmidler4 3994 6234 7314 5934 882
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige−687410--
Investeringer i aksjer og andeler2----
Andre fordringer33384-
Sum finansielle anleggsmidler53384-
Sum varelager16194168178147
Kundefordringer51161175331151
Konsernfordringer-----
Sum fordringer83306416390270
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post2120914094125
Sum Kasse/Bank/Post2120914094125
Sum omløpsmidler265609724662543
Sum eiendeler4 6695 2355 4585 3395 425
Aksje/Selskapskapital10 7007 8837 8837 8837 883
Annen innskutt egenkapital02 817---
Sum innskutt egenkapital10 70010 7007 8837 8837 883
Sum opptjent egenkapital−10 629−9 434−8 486−6 989−5 926
Annen egenkapital000--
Sum egenkapital711 266−6038941 957
Sum avsetninger til forpliktelser000--
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner1 8852 0182 1532 2832 409
Langsiktig konserngjeld000--
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld---914463
Annen langsiktig gjeld---914463
Sum langsiktig gjeld1 8852 0182 1533 1972 872
Gjeld til kredittinstitusjoner---105119
Leverandørgjeld1 291884263751195
Skyldig offentlige avgifter1001059811983
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1 3239623 547274198
Sum kortsiktig gjeld2 7141 9513 9081 249596
Sum gjeld4 5993 9696 0614 4453 468
SUM EGENKAPITAL OG GJELD4 6695 2355 4585 3395 425
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Stor-Elvdal Hotell

Org nr 991 109 056

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo