Proff
Proff

Studio Alf Hair Relax Lillestrøm AS

Org nr944 381 333
AdresseStorgata 3, 2000 Lillestrøm

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---374551
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter5 8875 3083 8313 4333 449
Annen driftsinntekt107012811
Sum driftsinntekter5 8885 3083 9023 5623 460
Varekostnad507436324324344
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader3 2042 7942 3411 9472 119
Herav kun lønn-2 3542 0311 6651 754
Ordinære avskrivninger14284726060
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 5081 2131 1051 0431 043
Driftsresultat52778159187−106
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt---00
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter---00
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad00047
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader00047
Resultat før skatt52778159184−113
Sum skatt1161721340−25
Ordinært resultat41160946143−88
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat41160946143−88
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler0---0
Sum anleggsmidler808531504483543
Tomter, bygninger og annen fast eiendom0----
Maskiner/anlegg/biler0----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler798521494473533
Sum varige driftsmidler798521494473533
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer1010101010
Sum finansielle anleggsmidler1010101010
Sum varelager229229116113154
Kundefordringer-----
Konsernfordringer----127
Sum fordringer138174132109139
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 4791 422693656566
Sum Kasse/Bank/Post1 4791 422693656566
Sum omløpsmidler1 8471 826941877859
Sum eiendeler2 6552 3571 4451 3601 403
Aksje/Selskapskapital150150150150150
Annen innskutt egenkapital1111114538
Sum innskutt egenkapital161161161195188
Sum opptjent egenkapital484443--
Annen egenkapital484443--
Sum egenkapital209205204195188
Sum avsetninger til forpliktelser86631
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld7791278504631
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld---069
Annen langsiktig gjeld---069
Sum langsiktig gjeld7877284507701
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld2402861626990
Skyldig offentlige avgifter268382252208219
Kortsiktig konserngjeld52277947175-
Annen kortsiktig gjeld629697497206205
Sum kortsiktig gjeld1 6592 145958658514
Sum gjeld2 4462 1521 2421 1661 215
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 6552 3571 4451 3601 403
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Studio Alf Hair Relax Lillestrøm AS

Org nr 944 381 333

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo