Proff
Proff

Svanøy Stiftelse

Org nr934 806 719
Adresse6914 Svanøybukt

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter200100100100100
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter200100100100100
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader00000
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger262626106
Nedskrivning150----
Andre driftskostnader318297277276323
Driftsresultat−294−224−203−186−229
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt4040531078
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt345--
Sum finansinntekter4344581078
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad7260657165
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader7260657165
Resultat før skatt−323−239−210−151−286
Sum skatt-----
Ordinært resultat−323−239−210−151−286
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−323−239−210−151−286
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler654663672681689
Sum anleggsmidler5 1285 3305 4365 7235 086
Tomter, bygninger og annen fast eiendom2 5942 7612 7792 7972 635
Maskiner/anlegg/biler-0000
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-0000
Sum varige driftsmidler2 5942 7612 7792 7972 635
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler520520520520-
Andre fordringer1 3601 3851 4651 7261 742
Sum finansielle anleggsmidler1 8801 9051 9852 2461 762
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer62564946193
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post391924126001 281
Sum Kasse/Bank/Post391924126001 281
Sum omløpsmidler1012484616461 474
Sum eiendeler5 2295 5785 8976 3696 560
Aksje/Selskapskapital6 4516 4516 4516 4516 451
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital6 4516 4516 4516 4516 451
Sum opptjent egenkapital−2 686−2 363−2 124−1 914−1 763
Annen egenkapital−2 686−2 363−2 124−1 914−1 763
Sum egenkapital3 7654 0884 3274 5374 688
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner1 3441 4291 5161 5761 653
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld1 3441 4291 5161 5761 653
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld6256505745
Skyldig offentlige avgifter-----
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld5755199175
Sum kortsiktig gjeld1206155256220
Sum gjeld1 4641 4901 5701 8321 873
SUM EGENKAPITAL OG GJELD5 2295 5785 8976 3696 560
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Svanøy Stiftelse

Org nr 934 806 719

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo