Proff
Proff

Tango PP Senteret

Org nr981 240 987
AdresseVestregata 21, 3919 Porsgrunn

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn----0
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter169 763161 21879 80456 72256 873
Annen driftsinntekt-01001 055-
Sum driftsinntekter169 763161 21879 90457 77656 873
Varekostnad23 66920 02311 4568 0197 645
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader91 94188 50942 82130 33529 804
Herav kun lønn77 84973 73436 29726 02825 294
Ordinære avskrivninger2 5582 7961 5771 2471 221
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader36 95433 66218 39913 55912 827
Driftsresultat14 64116 2295 6514 6175 376
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt482571310
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-01 75813222
Sum finansinntekter482571 75916233
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad3715616512526
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader3715616512526
Resultat før skatt15 08616 1307 2454 5085 582
Sum skatt3 3413 5801 2079931 188
Ordinært resultat11 74512 5506 0383 5164 394
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat11 74612 5506 0383 5164 394
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte--662--
Sum utbytte--662--
Konsernbidrag--11 7417 3344 000

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill1 6001 8921 7431 9952 221
Sum immaterielle midler1 9902 3091 7762 0402 316
Sum anleggsmidler7 1636 9116 1634 0325 229
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler4 7354 1633 9481 8312 752
Sum varige driftsmidler4 7354 1633 9481 8312 752
Aksjer/Investeringer i datterselskap400400400--
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler11111
Andre fordringer383838--
Sum finansielle anleggsmidler439439439162162
Sum varelager12 27212 6807 0545 3334 962
Kundefordringer054194255218
Konsernfordringer17 0225624650-
Sum fordringer17 729752725537675
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post31 87034 50015 3828 8455 747
Sum Kasse/Bank/Post31 87034 50015 3828 8455 747
Sum omløpsmidler61 87147 93223 16014 71511 385
Sum eiendeler69 03454 84329 32318 74716 614
Aksje/Selskapskapital730730730730730
Annen innskutt egenkapital2 7372 737---
Sum innskutt egenkapital4 2904 2901 5541 9342 104
Sum opptjent egenkapital2 74315 417-02 471
Annen egenkapital2 74315 417-02 471
Sum egenkapital7 03319 7071 5541 9344 574
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner01 0004 0006 000-
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld01 0004 0006 0000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld3 3932 6822 0481 7682 239
Skyldig offentlige avgifter11 75211 5725 1554 2803 548
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte--662--
Sum utbytte--662--
Kortsiktig konserngjeld25 14707 32101 103
Annen kortsiktig gjeld19 12216 2768 0833 8254 032
Sum kortsiktig gjeld62 00034 13523 76910 81312 039
Sum gjeld62 00035 13527 76916 81312 039
SUM EGENKAPITAL OG GJELD69 03454 84329 32318 74716 614
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Tango PP Senteret

Org nr 981 240 987

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo