Proff
Proff

Tekstilindustrimuseet

Org nr971 349 743
AdresseSalhusvegen 201, 5107 Salhus

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter40 66438 73435 66833 72135 332
Annen driftsinntekt7 4775 4724 8157 7317 581
Sum driftsinntekter48 14144 20640 48341 45242 913
Varekostnad7748415339991 248
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader31 85929 23926 77127 80529 018
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger507392221338170
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader12 69812 99410 76711 63013 248
Driftsresultat2 3047402 191679−771
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt17867121175154
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt4420649385486
Sum finansinntekter223273170560640
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad486396135224
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad00000
Sum finanskostnader486396135224
Resultat før skatt2 4789502 2661 103−356
Sum skatt-----
Ordinært resultat2 4789502 2661 103−356
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat2 4789502 2661 103−356
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler16 42723 67119 67120 52716 861
Tomter, bygninger og annen fast eiendom14 69014 83714 60614 71914 939
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1 606605373481407
Sum varige driftsmidler16 29515 46715 00315 22415 369
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler1329621 3521 4131 356
Andre fordringer-7 2423 3173 890135
Sum finansielle anleggsmidler1328 2044 6685 3031 491
Sum varelager436328336505612
Kundefordringer2 0253194846961 529
Konsernfordringer-----
Sum fordringer7 0835506007001 610
Sum investeringer4 0004 000---
Kasse/Bank/Post16 91218 16021 02418 70119 598
Sum Kasse/Bank/Post16 91218 16021 02418 70119 598
Sum omløpsmidler28 43223 03721 96019 90621 820
Sum eiendeler44 85946 70841 63140 43338 681
Aksje/Selskapskapital7 6617 6617 6617 6617 661
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital7 6617 6617 6617 6617 661
Sum opptjent egenkapital19 59317 11516 16513 90012 796
Annen egenkapital19 59317 11516 16513 90012 796
Sum egenkapital27 25424 77623 82621 56020 457
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner---2066
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld1 2801 3131 3641 3961 428
Annen langsiktig gjeld1 2801 3131 3641 3961 428
Sum langsiktig gjeld1 2801 3131 3641 4161 494
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld2 1021 8521 1397961 104
Skyldig offentlige avgifter2 2002 0841 6671 7151 853
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld12 02316 68313 63614 94713 773
Sum kortsiktig gjeld16 32520 61916 44217 45716 730
Sum gjeld17 60521 93317 80518 87318 224
SUM EGENKAPITAL OG GJELD44 85946 70841 63140 43338 681
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Tekstilindustrimuseet

Org nr 971 349 743

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo