Proff
Proff

Text Shop AS

Org nr965 371 656
Telefon909 38 686
AdresseSlituveien 471, 1859 Slitu

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn514514514429420
Leder annen godtgjørelse000--

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter2 9863 0692 9682 4952 590
Annen driftsinntekt001--
Sum driftsinntekter2 9863 0702 9692 4952 590
Varekostnad1 1631 1041 367864942
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader9281 135837825889
Herav kun lønn785956727713761
Ordinære avskrivninger515650799
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader511564486543516
Driftsresultat333211229256144
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt10000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt011−821
Sum finansinntekter111−811
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad00-0−7
Andre finanskostnader0---0
Sum annen finanskostnad0---0
Sum finanskostnader00-0−7
Resultat før skatt333212230174153
Sum skatt7449513836
Ordinært resultat260163179136117
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat260163179136117
Ordinært utbytte350200---
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte350200---
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-01315
Sum anleggsmidler216246214265190
Tomter, bygninger og annen fast eiendom1819202025
Maskiner/anlegg/biler4658−15184135
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1521702085814
Sum varige driftsmidler216246212262175
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager570570532455354
Kundefordringer48108184183164
Konsernfordringer-----
Sum fordringer48108184180162
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post893830522263494
Sum Kasse/Bank/Post893830522263494
Sum omløpsmidler1 5111 5081 2388981 009
Sum eiendeler1 7271 7541 4511 1631 199
Aksje/Selskapskapital10010010000
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital10010010000
Sum opptjent egenkapital869959997917781
Annen egenkapital869959997917781
Sum egenkapital9691 0591 097917781
Sum avsetninger til forpliktelser44---
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld208−3--
Annen langsiktig gjeld208−3--
Sum langsiktig gjeld2412−300
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld661621029896
Skyldig offentlige avgifter16418413787153
Ordinært utbytte350200---
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte350200---
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld81927035124
Sum kortsiktig gjeld734682358246418
Sum gjeld758694355246418
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 7271 7541 4511 1631 199
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Text Shop AS

Org nr 965 371 656

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo