Proff
Proff

Unik Eiendom AS

Org nr989 029 223
AdresseStubberudveien 8, 1900 Fetsund

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdato

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

01.01.2017

Sluttdato

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

LEDERLØNN

2021-122020-122019-122018-122017-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-453684330188
Leder annen godtgjørelse-4---

RESULTATREGNSKAP

2021-122020-122019-122018-122017-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter9 2014 3573 0321 7573 834
Annen driftsinntekt-05−736233
Sum driftsinntekter9 2014 3573 0371 0214 067
Varekostnad3 0922 2411 5172 2302 181
Beholdningsendringer----0
Lønnskostnader3 987400823559479
Herav kun lønn3 377352716476412
Ordinære avskrivninger13010455593
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader6845255661 1941 031
Driftsresultat1 3091 08877−3 021372
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern----0
Inntekt på investering i datterselskap----0
Sum annen renteinntekt----0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap----0
Sum annen finansinntekt000110
Sum finansinntekter000110
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad----59
Andre finanskostnader3233873362672
Sum annen finanskostnad3233873362672
Sum finanskostnader32338733626761
Resultat før skatt987702−259−3 277311
Sum skatt---075
Ordinært resultat987702−259−3 277236
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært----0
Årsresultat987702−259−3 277236
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2021-122020-122019-122018-122017-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler41---0
Sum anleggsmidler6 2075 6805 8365 5821 407
Tomter, bygninger og annen fast eiendom5 8985 3845 4555 1461 392
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler24629638143615
Sum varige driftsmidler6 1445 6805 8365 5821 407
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige----0
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer22--0-
Sum finansielle anleggsmidler22--00
Sum varelager----0
Kundefordringer5 3413 0292 486279951
Konsernfordringer-----
Sum fordringer5 4003 9943 354379980
Sum investeringer----0
Kasse/Bank/Post−1 807−1 688−1 434−1 333256
Sum Kasse/Bank/Post−1 807−1 688−1 434−1 333256
Sum omløpsmidler3 5942 3061 920−9541 235
Sum eiendeler9 8007 9867 7564 6272 642
Aksje/Selskapskapital1 0001 0001 000500100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital1 0001 0001 000500100
Sum opptjent egenkapital−1 217−2 203−2 905−2 646631
Annen egenkapital−1 217−2 203−2 905−2 646631
Sum egenkapital−217−1 203−1 905−2 146731
Sum avsetninger til forpliktelser----0
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner4 1334 2875 3191 622-
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld----0
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld4 1334 2875 3191 6220
Gjeld til kredittinstitusjoner--03 8631 195
Leverandørgjeld1 5351 4651 0421 557475
Skyldig offentlige avgifter1 394111−88−18183
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld2 9553 3273 387−8883
Sum kortsiktig gjeld5 8844 9024 3425 1511 911
Sum gjeld10 0179 1899 6616 7731 911
SUM EGENKAPITAL OG GJELD9 8007 9867 7564 6272 642
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Unik Eiendom AS

Org nr 989 029 223

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo