Proff
Proff

Validé AS

A++
Proff Forvalt rating
A++ Særdeles lav risiko
Org nr916 541 554
AdresseProfessor Olav Hanssens vei 7A, 4021 Stavanger

Validé er et innovasjonsselskap som har nær 30 års erfaring med å utvikle gründerteam og bedrifter fra ideer til kommersielle suksesser.

Validé er et non-profit selskap som tilbyr et økosystem for vekst til selskaper i tidlig fase og vi bistår med kompetanse, nettverk og tidlig fase kapital. Validé ser etter de beste løsningene innen helse, energi og digitalisering. 

Validé evaluerer rundt 500 ideer årlig fra gründere, studenter og forskere. Ideer med størst potensiale arbeider vi videre med i vår inkubator. Her får gründerne rådgivning fra våre erfarne forretningsutviklere og bistand fra vårt store nettverk innen etablert industri, næringsliv og akademia.

Validé inkubator er kåret blant Norges ledende inkubatormiljø flere år på rad av SIVA.

Validé sitt samfunnsoppdrag er å flytte kunnskap fra forskningsmiljø og ut i næringslivet. Metoden kalles teknologioverføring (TTO), og handler om å beskytte ideer og løsninger som patent og trygge rettighetene til forskerne og forskningsmiljøene. Noen av Validé sine største kommersielle suksesser er utviklet som spinn-offs fra forskningsmiljøene.

Validé tilbyr intensiv vekstkompetanse til selskaper og team i tidlig fase via akseleratorprogrammene våre ITSA Start, ITSA Growth, ITSA Session, GründerAcademy og EIRAccelerator for helsestartups.

Validé AS investerer selv i en håndfull selskaperforvalt. Vi forvalter også to pre-såkorn fond, Validé Invest I og Validé Invest II for selskap i tidlig vekst.

Validé drifter helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster (NSCC), og er partner med fem andre nasjonale næringsklynger med opphav i Rogaland. 

Validé har adresse Innovasjonspark Stavanger; et kreativt, innovativt arbeidsmiljø med 154 bedrifter. Validé er en del av CampusUllandhaug, med nærhet til flere sterke forskningsmiljø og næringsliv.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-1 3411 3101 2691 224
Leder annen godtgjørelse-56565569

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter14 08913 73011 93016 72216 947
Annen driftsinntekt23 56723 79927 10421 99923 602
Sum driftsinntekter37 65637 52839 03438 72040 548
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader21 99721 18820 39422 14119 934
Herav kun lønn16 90016 80816 17417 91816 031
Ordinære avskrivninger98133173153108
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader17 66417 05217 99818 02219 978
Driftsresultat−2 102−844469−1 596529
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt323184390655258
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt5 0034 3331 5745 98613
Sum finansinntekter5 3264 5171 9646 641270
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad22211
Andre finanskostnader1 3241 5951 260328119
Sum annen finanskostnad1 2412 0131 1891 390519
Sum finanskostnader2 1042 0141 1921 391521
Resultat før skatt1 1201 6581 2423 654279
Sum skatt000207242
Ordinært resultat1 1201 6581 2423 44637
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 1201 6581 2423 44637
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler0000207
Sum anleggsmidler21 35118 05613 97911 2344 972
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-0025-
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler103109189262238
Sum varige driftsmidler103109189287238
Aksjer/Investeringer i datterselskap-00592-
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler17 79015 92110 1089 0824 527
Andre fordringer513513513--
Sum finansielle anleggsmidler21 24817 94613 78910 9474 527
Sum varelager-----
Kundefordringer3 1204 3882 5292 9262 903
Konsernfordringer-----
Sum fordringer17 94814 4549 37613 56112 737
Sum investeringer35 93535 55712 31011 6260
Kasse/Bank/Post4 03715 68943 06540 07731 742
Sum Kasse/Bank/Post4 03715 68943 06540 07731 742
Sum omløpsmidler57 92065 70164 75065 26444 479
Sum eiendeler79 27083 75778 72976 49849 451
Aksje/Selskapskapital1 0001 0001 0001 0001 000
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital52 20252 20252 20252 20224 712
Sum opptjent egenkapital10 7899 6698 0113 218431
Annen egenkapital10 7899 6698 0113 218431
Sum egenkapital62 99161 87160 21355 42025 143
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld204 1087 45311 93710 184
Annen langsiktig gjeld204 1087 45311 93710 184
Sum langsiktig gjeld204 1087 45311 93710 184
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld2 8473 6892 3162 1963 553
Skyldig offentlige avgifter1 4511 6341 4161 6131 359
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld11 96112 4547 3305 3328 863
Sum kortsiktig gjeld16 26017 77711 0629 14114 123
Sum gjeld16 27921 88518 51621 07824 307
SUM EGENKAPITAL OG GJELD79 27083 75778 72976 49849 451
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-6980363
Validé er et non-profit innovasjonsselskap som bistår gründere og forskere som etablerer startups med kompetanse, nettverk og kapital.
Validé er et økosystem for idevekst og forretningsutvikling. Validé har flere ulike verktøy for at flere skal lykkes i markedet.
Validé evaluerer ideer og jobber videre med de beste i en av Norges meste inkubatormiljø. Vi har nettverk og vi investerer i de mest lovende.
Noen av selskapene Validé har jobbet med i tidlig fase. Flere er spinn-offs fra forskningsmiljøene.
Validé tilbyr et komplett økosystem for startups i tidlig vekst.

Åpningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00

Mer info fra Forvalt

Validé AS

Org nr 916 541 554

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo