Proff
Proff

Vatakeråsen Tomteselskap AS

Org nr921 957 750
AdresseJegersborggata 9, 3257 Larvik

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter41331818412065
Annen driftsinntekt02 667---
Sum driftsinntekter4132 98518412065
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger3----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader364020266
Driftsresultat3732 9451649459
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt--00-
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter--00-
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad208561325312
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader208561325312
Resultat før skatt1652 889163−231−253
Sum skatt366361−9116
Ordinært resultat1282 253162−140−269
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1282 253162−140−269
Ordinært utbytte-2 250---
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-2 250---
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler11 22211 08111 20311 20311 203
Tomter, bygninger og annen fast eiendom11 22211 08111 20311 20311 203
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler11 22211 08111 20311 20311 203
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer--08381
Konsernfordringer-----
Sum fordringer05008481
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post771 334387134-
Sum Kasse/Bank/Post771 334387134-
Sum omløpsmidler771 38438721881
Sum eiendeler11 29912 46511 59011 42111 285
Aksje/Selskapskapital3333333333
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3333333333
Sum opptjent egenkapital167383 0352 8733 013
Annen egenkapital167383 0352 8733 013
Sum egenkapital200713 0682 9063 046
Sum avsetninger til forpliktelser4004991091
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner6 0006 000---
Langsiktig konserngjeld4 5503 5008 5008 5008 125
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld10 9509 9998 5018 5008 217
Gjeld til kredittinstitusjoner00---
Leverandørgjeld-----
Skyldig offentlige avgifter-0211516
Ordinært utbytte-2 250---
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-2 250---
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld147-06
Sum kortsiktig gjeld1492 395211522
Sum gjeld11 09912 3948 5228 5158 238
SUM EGENKAPITAL OG GJELD11 29912 46511 59011 42111 285
Garantistillelser00---
Pantstillelser00---
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Vatakeråsen Tomteselskap AS

Org nr 921 957 750

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo