Proff
Proff

Veidekke ASA

Org nr917 103 801
AdresseSkabos vei 4, 0278 Oslo

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-93 000-114 000-
Annen driftsinntekt120 000-102 000-110 000
Sum driftsinntekter120 00093 000102 000114 000110 000
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader125 000126 000119 000102 00095 000
Herav kun lønn86 00087 0008472 00069 000
Ordinære avskrivninger20 00012 00017 00020 00012 000
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader138 00098 00086 000127 00088 000
Driftsresultat−163 000−143 000−120 000−135 000−85 000
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt--1 465 000--
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1 373 0001 124 0001 676 000912 000588 000
Sum finansinntekter1 373 0001 124 0003 141 000912 000588 000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader90 00048 00088 000102 00086 000
Sum annen finanskostnad90 00048 00088 000102 00086 000
Sum finanskostnader90 00048 00088 000102 00086 000
Resultat før skatt1 120 000933 0002 933 000675 000417 000
Sum skatt5 0009 00012 00029 00016 000
Ordinært resultat1 115 000924 0002 921 000646 000401 000
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært---0-
Årsresultat1 115 000924 0002 921 000646 000401 000
Ordinært utbytte1 046 000945 000776 000-669 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte1 046 000945 000776 000-669 000
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler59 00064 00066 00043 00039 000
Sum anleggsmidler3 236 0003 151 0003 153 0003 553 0003 487 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-108 00080 0008 0008 000
Maskiner/anlegg/biler----44 000
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler97 000--41 000-
Sum varige driftsmidler97 000108 00080 00049 00052 000
Aksjer/Investeringer i datterselskap2 529 0002 502 0002 503 0003 007 0002 868 000
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler286 000275 000---
Andre fordringer121 00097 000399 000349 000423 000
Sum finansielle anleggsmidler3 080 0002 979 0003 007 0003 461 0003 396 000
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer720 000471 000418 0001 672 000966 000
Sum fordringer767 000568 000983 0001 794 000981 000
Sum investeringer523 000539 000---
Kasse/Bank/Post1 294 0001 525 0001 846 00067 0003 000
Sum Kasse/Bank/Post1 294 0001 525 0001 846 00067 0003 000
Sum omløpsmidler2 584 0002 632 0002 829 0001 861 000984 000
Sum eiendeler5 820 0005 783 0005 982 0005 414 0004 471 000
Aksje/Selskapskapital67 00067 00067 00067 00067 000
Annen innskutt egenkapital424 000----
Sum innskutt egenkapital1 278 00067 00067 00067 00067 000
Sum opptjent egenkapital-1 124 0001 167 0002 075 0001 319 000
Annen egenkapital-1 124 0001 167 0002 075 0001 319 000
Sum egenkapital1 278 0001 191 0001 234 0002 142 0001 386 000
Sum avsetninger til forpliktelser265 000291 000254 000210 000199 000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner32 000-01 370 000-
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld----126 000
Annen langsiktig gjeld----126 000
Sum langsiktig gjeld490 000891 000854 0003 180 0001 925 000
Gjeld til kredittinstitusjoner----0
Leverandørgjeld58 00072 00068 00040 00060 000
Skyldig offentlige avgifter-----
Ordinært utbytte1 046 000945 000776 000-669 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte1 046 000945 000776 000-669 000
Kortsiktig konserngjeld2 940 0002 656 0003 019 00020 000417 000
Annen kortsiktig gjeld8 00027 00031 00032 00014 000
Sum kortsiktig gjeld4 052 0003 701 0003 894 00092 0001 160 000
Sum gjeld4 542 0004 592 0004 748 0003 272 0003 085 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD5 820 0005 783 0005 982 0005 414 0004 471 000
Garantistillelser--4 200 000--
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Veidekke ASA

Org nr 917 103 801

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo