Proff
Proff

Vestad Lighting AS

A+
Proff Forvalt rating
A+ Meget lav risiko
Org nr979 940 300
AdresseOrstadvegen 132B, 4353 Kleppe Stasjon

Samme året så Hotel Cæsar dagens lys, og det ble dermed etablert en avdeling i Oslo med ansvar for lyset på denne serien. Etter kort tid dreide fokuset mer over på konserter, møter og events, men vi er fortsatt sør-vestlandets leverandør av lysutstyr for film. På begynnelsen av 2000-tallet økte etterspørselen etter kompetanse innen flerkameraproduksjon og lyssetting for dette, og Vestad Lighting har derfor i mange år levert kameraproduksjoner i tillegg til lyssetting. Steget videre til LED-storskjermer har dermed også vært naturlig når vi de siste årene har innlemmet dette i vår portefø

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--277608608
Leder annen godtgjørelse--1189

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter7 9236 6933 6474 7115 855
Annen driftsinntekt1647837823
Sum driftsinntekter7 9397 1724 0254 7125 858
Varekostnad2 3612 8911 2731 5191 583
Beholdningsendringer00---
Lønnskostnader2 4331 4999391 9221 768
Herav kun lønn2 0381 2837921 6051 498
Ordinære avskrivninger589363212265278
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 8242 4211 1751 3881 371
Driftsresultat732−3427−382859
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt00301
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt255300
Sum finansinntekter265612
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad7661639892
Andre finanskostnader4134156
Sum annen finanskostnad4134158
Sum finanskostnader8074104102100
Resultat før skatt678−72329−484760
Sum skatt−25200353193
Ordinært resultat931−72329−837567
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat931−72329−837567
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler252000353
Sum anleggsmidler4 1373 3091 8266461 118
Tomter, bygninger og annen fast eiendom5057150-
Maskiner/anlegg/biler00---
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler2 4711 843546646765
Sum varige driftsmidler2 5201 900561646765
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige00---
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer99143---
Sum finansielle anleggsmidler1 3651 4091 266--
Sum varelager4068041 0861 1561 072
Kundefordringer1 2716248054441 217
Konsernfordringer0001 2561 251
Sum fordringer1 6087201 5072 2582 642
Sum investeringer--01515
Kasse/Bank/Post403653635786
Sum Kasse/Bank/Post403653635786
Sum omløpsmidler2 4172 1772 6563 4863 816
Sum eiendeler6 5545 4864 4834 1324 934
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital2 5011 5711 6431 3132 150
Annen egenkapital2 5011 5711 6431 3132 150
Sum egenkapital2 6011 6711 7431 4132 250
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner1 5541 3791 1659011 136
Langsiktig konserngjeld415545415--
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld630656656--
Annen langsiktig gjeld630656656--
Sum langsiktig gjeld2 5992 5802 2369011 136
Gjeld til kredittinstitusjoner--0311-
Leverandørgjeld67979133261431
Skyldig offentlige avgifter331383217196280
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld0006576
Annen kortsiktig gjeld344773154985761
Sum kortsiktig gjeld1 3531 2355041 8181 548
Sum gjeld3 9523 8152 7402 7192 684
SUM EGENKAPITAL OG GJELD6 5545 4864 4834 1324 934
Garantistillelser--00-
Pantstillelser--6 0006 000-
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Vestad Lighting AS

Org nr 979 940 300

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo