Proff
Proff

Vidar Fotballklubb

Org nr970 444 254
AdresseRektor Oldens gate 6 A, 4022 Stavanger

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--425425413
Leder annen godtgjørelse--6262-

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter8 4286 4384 8095 7675 889
Annen driftsinntekt1 3831 2801 9351 9781 935
Sum driftsinntekter9 8117 7186 7457 7457 823
Varekostnad5 4662 8911 6963 7343 762
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader4 2833 2862 7402 9913 182
Herav kun lønn3 3912 6912 2542 5312 653
Ordinære avskrivninger5492535355
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 2161 0369211 1081 074
Driftsresultat−1 2084131 335−141−250
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt00000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter00000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad9-0--
Andre finanskostnader40430
Sum annen finanskostnad40430
Sum finanskostnader130430
Resultat før skatt−1 2214131 331−143−250
Sum skatt-----
Ordinært resultat−1 2214131 331−143−250
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−1 2214131 331−143−250
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler6511 636603656709
Tomter, bygninger og annen fast eiendom6291 636603656709
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler22---0
Sum varige driftsmidler6511 636603656709
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager8042424242
Kundefordringer501-413112
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1 06633210524296
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post9721 0091 728184264
Sum Kasse/Bank/Post9721 0091 728184264
Sum omløpsmidler2 1181 3831 875468402
Sum eiendeler2 7693 0192 4781 1241 111
Aksje/Selskapskapital-----
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital-----
Sum opptjent egenkapital9632 1831 770440583
Annen egenkapital9632 1831 770440583
Sum egenkapital9632 1831 770440583
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner483----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld4830000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld12742421233495
Skyldig offentlige avgifter341199139153221
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld855213357197212
Sum kortsiktig gjeld1 323836707684528
Sum gjeld1 806836707684528
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 7693 0192 4781 1241 111
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Vidar Fotballklubb

Org nr 970 444 254

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo