Proff
Proff

View Procurator AS

Org nr934 560 892
Telefon06731
AdresseDronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn1 7231 5681 4961 4311 316
Leder annen godtgjørelse1614141215

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt84 92585 75699 26898 40490 380
Sum driftsinntekter84 92585 75699 26898 40490 380
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader59 43458 92966 39566 42460 780
Herav kun lønn45 66846 46952 76050 54546 257
Ordinære avskrivninger422556636676487
Nedskrivning00000
Andre driftskostnader18 17715 24415 55615 80615 513
Driftsresultat6 89311 02616 68115 49813 599
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt1871210819771
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt36589079287
Sum finansinntekter22370198276358
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad20406
Andre finanskostnader00114353
Sum annen finanskostnad00114353
Sum finanskostnader20154358
Resultat før skatt7 11411 09616 86515 73113 899
Sum skatt1 5612 4343 6923 4483 146
Ordinært resultat5 5538 66113 17312 28310 753
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat5 5538 66113 17312 28310 753
Ordinært utbytte1 4859 67413 67112 23910 938
Ekstraordinært utbytte4 000----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte5 4859 67413 67112 23910 938
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler4551864189
Sum anleggsmidler1 3801 5972 3012 2773 292
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1 2751 4862 2332 1532 591
Sum varige driftsmidler1 2751 4862 2332 1532 591
Aksjer/Investeringer i datterselskap6060606060
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler60606060512
Sum varelager-----
Kundefordringer5 5899 90211 66211 22810 752
Konsernfordringer911171 2945 951618
Sum fordringer6 93710 96315 35819 46015 184
Sum investeringer1502402403901 140
Kasse/Bank/Post15 44519 20025 81517 02019 781
Sum Kasse/Bank/Post15 44519 20025 81517 02019 781
Sum omløpsmidler22 53230 40341 41336 87136 105
Sum eiendeler23 91232 00043 71439 14739 398
Aksje/Selskapskapital345345533533533
Annen innskutt egenkapital00000
Sum innskutt egenkapital345345533533533
Sum opptjent egenkapital1 2221 1541 1111 6101 566
Annen egenkapital1 2221 1541 1111 6101 566
Sum egenkapital1 5671 4991 6442 1432 099
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld6735627433572 176
Skyldig offentlige avgifter5 9585 6987 4606 3976 127
Ordinært utbytte1 4859 67413 67112 23910 938
Ekstraordinært utbytte4 000----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte5 4859 67413 67112 23910 938
Kortsiktig konserngjeld1 7191 7283 4873 0753 204
Annen kortsiktig gjeld6 95510 35913 07211 61511 906
Sum kortsiktig gjeld22 34530 50042 07037 00437 299
Sum gjeld22 34530 50042 07037 00437 299
SUM EGENKAPITAL OG GJELD23 91232 00043 71439 14739 398
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

View Procurator AS

Org nr 934 560 892

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo