Proff
Proff

Viken Miljøpark AS

Org nr924 640 634
Telefon922 51 139
AdresseStrømsveien 318, 1081 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

20.01.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

LEDERLØNN

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Lønn---
Leder annen godtgjørelse---

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter47 126--
Annen driftsinntekt1 261--
Sum driftsinntekter48 387-0
Varekostnad31 165--
Beholdningsendringer---
Lønnskostnader4 168--
Herav kun lønn3 053--
Ordinære avskrivninger3 614--
Nedskrivning---
Andre driftskostnader8 1621 174245
Driftsresultat1 277−1 174−245
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern---
Inntekt på investering i datterselskap---
Sum annen renteinntekt---
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap---
Sum annen finansinntekt220
Sum finansinntekter220
Nedskrivning fin. anleggsmidler---
Sum annen rentekostnad---
Andre finanskostnader00-
Sum annen finanskostnad00-
Sum finanskostnader1926834
Resultat før skatt1 087−1 240−278
Sum skatt255−273−61
Ordinært resultat832−967−217
Ekstraordinære inntekter---
Ekstraordinære kostnader---
Skatt ekstraordinært---
Årsresultat832−967−217
Ordinært utbytte--0
Ekstraordinært utbytte---
Tilleggsutbytte---
Sum utbytte--0
Konsernbidrag--0

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Goodwill---
Sum immaterielle midler72933461
Sum anleggsmidler13 9101 2831 045
Tomter, bygninger og annen fast eiendom445-984
Maskiner/anlegg/biler12 712--
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler25--
Sum varige driftsmidler13 182949984
Aksjer/Investeringer i datterselskap---
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige---
Investeringer i aksjer og andeler---
Andre fordringer---
Sum finansielle anleggsmidler---
Sum varelager2 618--
Kundefordringer5 587--
Konsernfordringer---
Sum fordringer6 056--
Sum investeringer---
Kasse/Bank/Post4 4345511 436
Sum Kasse/Bank/Post4 4345511 436
Sum omløpsmidler13 1095511 436
Sum eiendeler27 0191 8342 481
Aksje/Selskapskapital1 0001 0001 000
Annen innskutt egenkapital---
Sum innskutt egenkapital1 0001 0001 000
Sum opptjent egenkapital−352−1 184−217
Annen egenkapital-−1 184-
Sum egenkapital648−184783
Sum avsetninger til forpliktelser---
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner---
Langsiktig konserngjeld---
Ansvarlig lånekapital---
Sum annen langsiktig gjeld13 893--
Annen langsiktig gjeld13 893--
Sum langsiktig gjeld13 89300
Gjeld til kredittinstitusjoner---
Leverandørgjeld4 586417165
Skyldig offentlige avgifter270--
Ordinært utbytte--0
Ekstraordinært utbytte---
Tilleggsutbytte---
Sum utbytte--0
Kortsiktig konserngjeld---
Annen kortsiktig gjeld6 9721 6011 534
Sum kortsiktig gjeld12 4782 0181 699
Sum gjeld26 3722 0181 699
SUM EGENKAPITAL OG GJELD27 0191 8342 481
Garantistillelser---
Pantstillelser---
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Viken Miljøpark AS

Org nr 924 640 634

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo