Proff
Proff

Villreinrådet i Norge

Org nr975 495 167
AdresseSnekkerstuvegen 7 B, 2316 Hamar

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt9279999951 000753
Sum driftsinntekter9279999951 000753
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader2329672164312
Herav kun lønn-72-68243
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader9621 0296701 010400
Driftsresultat−268−127252−17440
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt106132221
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt0----
Sum finansinntekter106132221
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad110--
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader110--
Resultat før skatt−258−122265−15261
Sum skatt-----
Ordinært resultat−258−122265−15261
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−258−122265−15261
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler00000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer20240---
Konsernfordringer-----
Sum fordringer20141636224987
Sum investeringer00000
Kasse/Bank/Post1 5472 0511 7531 9831 996
Sum Kasse/Bank/Post1 5472 0511 7531 9831 996
Sum omløpsmidler1 7482 4662 1162 2322 083
Sum eiendeler1 7482 4662 1162 2322 083
Aksje/Selskapskapital1 9562 0781 8131 9651 904
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital1 9562 0781 8131 9651 904
Sum opptjent egenkapital−258−122265−15261
Annen egenkapital−258−122265−15261
Sum egenkapital1 6981 9562 0781 8131 965
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld24265233644
Skyldig offentlige avgifter161720169
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1032000
Sum kortsiktig gjeld5051038420118
Sum gjeld5051038420118
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 7482 4662 1162 2322 083
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Villreinrådet i Norge

Org nr 975 495 167

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo