Proff
Proff

Vingrip Energy AS

Org nr921 439 938
AdresseMollanvegen 52, 7760 Snåsa

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

11.09.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--337--
Leder annen godtgjørelse--47--

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter1755---
Annen driftsinntekt--0100-
Sum driftsinntekter175501000
Varekostnad32509737
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader285465616-
Herav kun lønn49298616-
Ordinære avskrivninger17----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader358128106206
Driftsresultat−646−144−162−32−43
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt--000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt---00
Sum finansinntekter--000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad--0--
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader--0--
Resultat før skatt−646−144−162−32−43
Sum skatt-----
Ordinært resultat−646−144−162−32−43
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−646−144−162−32−43
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler3 1972 2961 322130-
Sum anleggsmidler4 0432 2961 3221300
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler127----
Sum varige driftsmidler127----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer719----
Sum finansielle anleggsmidler719----
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer481733119-
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 6075226599149
Sum Kasse/Bank/Post1 6075226599149
Sum omløpsmidler1 65453869221049
Sum eiendeler5 6982 8352 01434049
Aksje/Selskapskapital365288174100100
Annen innskutt egenkapital−9−9−9−9−9
Sum innskutt egenkapital6 3892 6133139191
Sum opptjent egenkapital−1 026−380−237−75−43
Annen egenkapital-----
Sum egenkapital5 3632 232771648
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-01 030--
Annen langsiktig gjeld-01 030--
Sum langsiktig gjeld001 0301200
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1373715379-
Skyldig offentlige avgifter6751120--
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1305156341241
Sum kortsiktig gjeld3346029072031
Sum gjeld3346021 9373231
SUM EGENKAPITAL OG GJELD5 6982 8352 01434049
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Vingrip Energy AS

Org nr 921 439 938

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo