Proff
Proff

VINN

Org nr947 814 125
AdresseTeknologiveien 10, 8517 Narvik

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter9 43312 96013 38415 13220 440
Annen driftsinntekt5 3024 6973 5624 4176
Sum driftsinntekter14 73517 65616 94519 54920 446
Varekostnad2 8101 9792 1393 125-
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader3 3109 2909 55511 85912 409
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger1 6061 372940928965
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader3 5483 1492 8533 3515 965
Driftsresultat3 4611 8671 4582851 107
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt15278125291264
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt2963325233
Sum finansinntekter181141157344297
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad25011610--
Andre finanskostnader1042 0035
Sum annen finanskostnad1042 0035
Sum finanskostnader251117152 0035
Resultat før skatt3 3911 8911 600−1 3741 399
Sum skatt5452−20−367112
Ordinært resultat3 3371 8381 620−1 0071 287
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat3 3371 8381 620−1 0071 287
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler31 09224 21724 24011 89814 745
Tomter, bygninger og annen fast eiendom28 99123 98324 09111 84512 620
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler012514853125
Sum varige driftsmidler29 55424 21724 24011 89812 745
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler1 539--02 000
Sum varelager-----
Kundefordringer8623 1654 5193 3594 077
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1 2624 0205 8595 2994 337
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post7 9407 6287 09412 34413 496
Sum Kasse/Bank/Post7 9407 6287 09412 34413 496
Sum omløpsmidler9 20211 64812 95417 64317 833
Sum eiendeler40 29435 86537 19329 54232 578
Aksje/Selskapskapital200200200200200
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital200200200200200
Sum opptjent egenkapital32 06628 72926 89125 27127 901
Annen egenkapital32 06628 73026 89125 27127 901
Sum egenkapital32 26628 92927 09125 47128 101
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner7 1674 5734 973--
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld7 1674 5734 97300
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld3798373 5741 470557
Skyldig offentlige avgifter1864845016471 227
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld2429901 0011 8812 203
Sum kortsiktig gjeld8612 3635 1294 0704 477
Sum gjeld8 0286 93510 1024 0704 477
SUM EGENKAPITAL OG GJELD40 29435 86537 19329 54232 578
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

VINN

Org nr 947 814 125

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo