Proff
Proff

Wenaas Kapital AS

Org nr886 333 242
AdresseMonavegen 3, 6386 Måndalen

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter200----
Annen driftsinntekt-2009883100
Sum driftsinntekter2002009883100
Varekostnad---00
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn--0--
Ordinære avskrivninger194186166148148
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader399250171298162
Driftsresultat−392−236−239−363−210
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt10011
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt12 4064 2644 2624 2624 528
Sum finansinntekter12 4074 2644 6394 6284 876
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad407220173334238
Andre finanskostnader11111
Sum annen finanskostnad113 2275 0011
Sum finanskostnader4622213 4005 335239
Resultat før skatt11 5533 8061 000−1 0694 428
Sum skatt−153−7220−42102
Ordinært resultat11 7063 879980−1 0274 326
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat11 7063 879980−1 0274 326
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler2 3012 1492 0762 0972 055
Sum anleggsmidler327 882332 108332 047334 782339 513
Tomter, bygninger og annen fast eiendom2 5992 7072 6362 4362 502
Maskiner/anlegg/biler---554624
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler3884705528091
Sum varige driftsmidler2 9873 1773 1883 0693 217
Aksjer/Investeringer i datterselskap315 635321 624321 624321 924321 924
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler6 9585 1585 1585 1585 158
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler322 594326 782326 782329 616334 241
Sum varelager1 6411 6411 6411 2341 234
Kundefordringer--088
Konsernfordringer0----
Sum fordringer35612815
Sum investeringer0----
Kasse/Bank/Post2 86737766514543
Sum Kasse/Bank/Post2 86737766514543
Sum omløpsmidler4 5432 0241 7191 7561 792
Sum eiendeler332 424334 132333 766336 538341 305
Aksje/Selskapskapital1 4891 4891 4891 4891 489
Annen innskutt egenkapital511----
Sum innskutt egenkapital100 010119 499127 499127 499127 499
Sum opptjent egenkapital214 594202 889199 010198 030199 057
Annen egenkapital214 594202 889199 010198 030199 057
Sum egenkapital314 604322 388326 509325 529326 556
Sum avsetninger til forpliktelser---0-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner7 9986 5827 1818 0497 839
Langsiktig konserngjeld0----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld1 854----
Annen langsiktig gjeld1 854----
Sum langsiktig gjeld9 8526 5827 1818 0497 839
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld7111818
Skyldig offentlige avgifter---022
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld0----
Annen kortsiktig gjeld7 8975 150692 9596 879
Sum kortsiktig gjeld7 9685 162772 9606 909
Sum gjeld17 82011 7447 25711 01014 748
SUM EGENKAPITAL OG GJELD332 424334 132333 766336 538341 305
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Wenaas Kapital AS

Org nr 886 333 242

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo