Proff
Proff

Why Not AS

Org nr914 331 447
AdresseRolf Wickstrøms vei 15, 0484 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-712565606606
Leder annen godtgjørelse-485354-

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter25 12426 13328 10834 65935 032
Annen driftsinntekt271330185-0
Sum driftsinntekter25 39626 46328 29334 65935 032
Varekostnad17 99617 72319 46525 03224 512
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader2 2552 2202 4053 6404 055
Herav kun lønn-1 8051 9542 9703 313
Ordinære avskrivninger17226884187
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 7803 2593 3823 8143 621
Driftsresultat2 3483 2392 9732 0892 656
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt50012
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt504307818556647
Sum finansinntekter509307818558649
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad1411122723
Andre finanskostnader341335622322339
Sum annen finanskostnad341335622322339
Sum finanskostnader355346634349362
Resultat før skatt2 5023 2013 1572 2972 943
Sum skatt551693704509700
Ordinært resultat1 9522 5082 4531 7892 244
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 9522 5082 4531 7892 244
Ordinært utbytte--2 0001 4002 800
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte--2 0001 4002 800
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler31487079163
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler16335564148
Sum varige driftsmidler16335564148
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler1515151515
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler1515151515
Sum varelager19 8267 0638 3519 65016 974
Kundefordringer1 6142 2783 3162 7492 683
Konsernfordringer-----
Sum fordringer3 9487 1597 7774 5145 656
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post3 0435 8414 4383 3804 448
Sum Kasse/Bank/Post3 0435 8414 4383 3804 448
Sum omløpsmidler16 90420 06320 56717 54418 591
Sum eiendeler16 93520 11120 63717 62318 754
Aksje/Selskapskapital410410410410410
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital410410410410410
Sum opptjent egenkapital4 52612 82413 11712 66412 275
Annen egenkapital4 52612 82413 11712 66412 275
Sum egenkapital4 93613 23413 52713 07412 685
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld8 000317717728741
Annen langsiktig gjeld8 000317717728741
Sum langsiktig gjeld8 000317717728741
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1201 9943 034911466
Skyldig offentlige avgifter478896360516857
Ordinært utbytte--2 0001 4002 800
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte--2 0001 4002 800
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld2 8502 977295486516
Sum kortsiktig gjeld3 9996 5606 3933 8215 327
Sum gjeld11 9996 8777 1104 5506 069
SUM EGENKAPITAL OG GJELD16 93520 11120 63717 62318 754
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Why Not AS

Org nr 914 331 447

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo