Espestøylvegen Vegforening BA

Org nr 985 859 493

Roller

Kontaktperson Tellef Espestøyl (f 1960)
Styrets leder Tellef Espestøyl (f 1960)
Styremedlem Knut Haugsjå (f 1945)
Styremedlem Signe Grethe Evjenth Eikhom (f 1966)
Regnskapsfører Treungen Rekneskapskontor Augon Kåsa
Kilde: Brønnøysundregistrene