Inven2 AS

Org nr 995 495 899
Gaustadalléen 21, 0349 Oslo

Signatur

  • Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap eller styret i
  • fellesskap.
Kilde: Brønnøysundregistrene

Aksjonærer

Navn Ant aksjer Andel
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF 5000 50%
UNIVERSITETET I OSLO 5000 50%
Sist oppdatert 2019