Jæren Sparebank

Org nr 937 895 976
Følg bedriften:

Jæren Sparebank er en ny jærsk lokalbank, et resultatet av sammenslåingen av Time Sparebank (siden 1911) og Klepp Sparebank (siden 1923). Jæren Sparebank er en uavhengig sparebank som bestemmer selv. Av jærbuer. For jærbuer. Jæren Sparebank skal være den mest attraktive banken for mennesker i Time, Klepp og Hå. Vi kjenner det lokale markedet og følger mange av våre kunder gjennom hele livet.
 Vi er fysisk til stede med sju kontorer. Effektive digitale løsninger gjør oss lett tilgjengelig 24/7.

Roller

Daglig leder Tor Egil Lie (f 1955)
Styrets leder Per Bergstad (f 1970)
Nestleder Tor Audun Bilstad (f 1950)
Styremedlem Marie Storhaug (f 1964)
Styremedlem Snorre Haukali (f 1959)
Styremedlem Turid Gauksås Bakker (f 1969)
Styremedlem Elin Undheim (f 1979)
Styremedlem Rune Kvalvik (f 1971)
Varamedlem Bjørn Lende (f 1963)
Varamedlem Kate Mariann Lie (f 1975)
Varamedlem Liv Marit Thysse (f 1968)
Varamedlem Otto Hustoft (f 1981)
Revisor Deloitte AS
Kilde: Brønnøysundregistrene

Signatur

  • To styremedlemmer i fellesskap, styreleiar åleine eller dagleg leiar
  • åleine.
Kilde: Brønnøysundregistrene