Norad

Org nr 971 277 882
Bygdøy allé 2, 0257 Oslo
Bransje: Kommunale og offentlige etater

Vår hovedoppgave er å bidra til at norsk bistand er mest mulig effektiv, og når sine mål. Vår oppgave er å sikre at pengene blir brukt best mulig, og å rapportere om hva som virker og ikke virker. Norad gjør dette ved å gi faglige råd til de som yter bistanden. Norad sørger også for at bistanden kvalitetssikres og evalueres

Roller

Daglig leder Bård Vegar Solhjell (f 1971)
Revisor Riksrevisjonen
Regnskapsfører Direktoratet For Forvaltning og Økonomistyring
Kilde: Brønnøysundregistrene