Norad

Org nr 971 277 882
Bygdøy allé 2, 0257 Oslo
Bransje: Offentlig administrasjon

Vår hovedoppgave er å bidra til at norsk bistand er mest mulig effektiv, og når sine mål. Vår oppgave er å sikre at pengene blir brukt best mulig, og å rapportere om hva som virker og ikke virker. Norad gjør dette ved å gi faglige råd til de som yter bistanden. Norad sørger også for at bistanden kvalitetssikres og evalueres

Roller

Daglig leder Jon Karleiv Andreas Lomøy (f 1953)
Regnskapsfører Direktoratet For Økonomistyring
Kilde: Brønnøysundregistrene