Nordlien og Heddal Boligstiftelse

Org nr 958 589 174
Storgata 51, 3674 Notodden

Signatur

  • Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.
Kilde: Brønnøysundregistrene