Orrenes Hytteforening

Org nr 898 871 452
Orrenes, 4985 Vegårshei

Roller

Kontaktperson Espen Hem Jakobsen (f 1976)
Styrets leder Espen Hem Jakobsen (f 1976)
Styremedlem Rolf Cato Naume (f 1962)
Styremedlem Steinar Flaten (f 1963)
Styremedlem Geir Henrik Nilsen (f 1949)
Kilde: Brønnøysundregistrene