RURALIS Institutt for rural- og regionalforskning

Org nr 982 890 535
Loholt alle 81, 7049 Trondheim

Signatur

  • To styremedlemmer i fellesskap.
  • Daglig leder og styrets leder i fellesskap.
Kilde: Brønnøysundregistrene