Sameiet Herslebsgate 2 C og 2 D

Org nr 983 489 540
v/Linda Hjelle Herslebs gate 2D, 0561 Oslo

Roller

Styrets leder Linda Emilia Koskinen Hjelle (f 1992)
Styremedlem Randulf Ødegård (f 1976)
Forretningsfører Fredrik Magnus Ramm (f 1977)
Kilde: Brønnøysundregistrene