Sameiet Sjøparken 1

Org nr 898 476 642
Sjøgata 54, 8400 Sortland

Signatur

  • Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.
Kilde: Brønnøysundregistrene