Tjeldbergodden Luftgassfabrikk DA

Org nr 967 569 879
6690 Aure

Roller

Daglig leder Elin Duus (f 1973)
Styrets leder Øystein Håland (f 1963)
Styremedlem Erik Simonsen (f 1961)
Styremedlem Ragnhild Elise Næss (f 1973)
Styremedlem Øystein Johan Espe Aasland (f 1976)
Styremedlem Lena Skogly (f 1968)
Styremedlem Vegard Knutsen (f 1980)
Deltaker med delt ansvar Linde Gas AS
Deltaker med delt ansvar Equinor ASA
Deltaker med delt ansvar Conocophillips Skandinavia AS
Revisor Kpmg AS
Kilde: Brønnøysundregistrene

Signatur

  • Selskapet firma tegnes av to styremedlemmer i forening valgt av
  • forskjellige deltagere.
Kilde: Brønnøysundregistrene