Proff
Proff

4.Farm AS

Org nr925 046 531
AdresseRaufossvegen 40, 2821 Gjøvik

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

20.04.2020

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Lønn----
Leder annen godtgjørelse----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-4953860
Annen driftsinntekt-125125150
Sum driftsinntekter-620163210
Varekostnad1047330860
Beholdningsendringer----
Lønnskostnader-0--
Herav kun lønn----
Ordinære avskrivninger----
Nedskrivning----
Andre driftskostnader3812130148
Driftsresultat−4826−1762
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern----
Inntekt på investering i datterselskap----
Sum annen renteinntekt324−20
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap----
Sum annen finansinntekt----
Sum finansinntekter324−20
Nedskrivning fin. anleggsmidler----
Sum annen rentekostnad4102-
Andre finanskostnader----
Sum annen finanskostnad----
Sum finanskostnader4102-
Resultat før skatt−2020−1802
Sum skatt---0
Ordinært resultat−2020−1802
Ekstraordinære inntekter----
Ekstraordinære kostnader----
Skatt ekstraordinært----
Årsresultat−2020−1802
Ordinært utbytte----
Ekstraordinært utbytte----
Tilleggsutbytte----
Sum utbytte----
Konsernbidrag----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Goodwill----
Sum immaterielle midler----
Sum anleggsmidler25545900
Tomter, bygninger og annen fast eiendom----
Maskiner/anlegg/biler----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler----
Sum varige driftsmidler----
Aksjer/Investeringer i datterselskap255255--
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige----
Investeringer i aksjer og andeler----
Andre fordringer----
Sum finansielle anleggsmidler255459--
Sum varelager----
Kundefordringer-01640
Konsernfordringer----
Sum fordringer311670
Sum investeringer----
Kasse/Bank/Post8411517293
Sum Kasse/Bank/Post8411517293
Sum omløpsmidler87116187162
Sum eiendeler342576187162
Aksje/Selskapskapital5005003030
Annen innskutt egenkapital−6−6−6−6
Sum innskutt egenkapital4944942424
Sum opptjent egenkapital−177−158−1782
Annen egenkapital--02
Sum egenkapital317337−15326
Sum avsetninger til forpliktelser----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner----
Langsiktig konserngjeld----
Ansvarlig lånekapital----
Sum annen langsiktig gjeld----
Annen langsiktig gjeld----
Sum langsiktig gjeld02142040
Gjeld til kredittinstitusjoner----
Leverandørgjeld252513396
Skyldig offentlige avgifter-04-
Kortsiktig konserngjeld----
Annen kortsiktig gjeld--040
Sum kortsiktig gjeld2525137136
Sum gjeld25239341136
SUM EGENKAPITAL OG GJELD342576187162
Garantistillelser0---
Pantstillelser0---
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

4.Farm AS

Org nr 925 046 531

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo