Proff
Proff

Ab Eiendom Florø AS

Org nr991 029 273
Telefon951 11 837
AdresseNonskarvegen 21, 6906 Florø

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-0000
Leder annen godtgjørelse0--0-

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt1 933140140135149
Sum driftsinntekter1 933140140135149
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader00000
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader101951047393
Driftsresultat1 83245366256
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt14-000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter14-000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad3173898879
Andre finanskostnader100-033
Sum annen finanskostnad100-033
Sum finanskostnader13173899181
Resultat før skatt1 715−29−53−29−25
Sum skatt374−6−12−6−8
Ordinært resultat1 341−22−41−23−17
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 341−22−41−23−17
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler3 9684 1974 1974 1974 167
Tomter, bygninger og annen fast eiendom3 9684 1974 1974 1974 167
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler3 9684 1974 1974 1974 167
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler00000
Sum varelager-----
Kundefordringer02115
Konsernfordringer-----
Sum fordringer02715
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post11272615135
Sum Kasse/Bank/Post11272615135
Sum omløpsmidler11293316141
Sum eiendeler4 0814 2064 2304 2134 307
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital1 636295318359381
Annen egenkapital1 636295318359381
Sum egenkapital1 736395418459481
Sum avsetninger til forpliktelser35027374657
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner1432 0092 0732 1322 188
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld00000
Annen langsiktig gjeld00000
Sum langsiktig gjeld4932 0362 1102 1782 245
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld100112
Skyldig offentlige avgifter-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1 7991 7781 7031 5711 560
Sum kortsiktig gjeld1 8511 7741 7031 5761 581
Sum gjeld2 3443 8103 8123 7543 826
SUM EGENKAPITAL OG GJELD4 0814 2064 2304 2134 307
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Ab Eiendom Florø AS

Org nr 991 029 273

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo