Proff
Proff

Acceptor Accounting AS

Org nr998 419 816
Telefon982 06 417
AdresseKanalveien 105 A, 5068 Bergen

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

31.12.2018

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

30.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---1 794-
Leder annen godtgjørelse---9-

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter20 33218 95414 38410 6179 030
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter20 33218 95414 38410 6179 030
Varekostnad3 1163 6102 6132 1721 182
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader10 6409 8227 7375 8944 803
Herav kun lønn8 4137 9456 3874 894-
Ordinære avskrivninger4544525939
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 4402 0711 6821 6801 317
Driftsresultat4 0913 4062 3018121 688
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt6218231
Sum finansinntekter6218232
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader10001
Sum annen finanskostnad10001
Sum finanskostnader10001
Resultat før skatt4 1523 4252 3038151 689
Sum skatt914753507179372
Ordinært resultat3 2382 6711 7966351 317
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat3 2382 6711 7966351 317
Ordinært utbytte3 2602 80006551 300
Ekstraordinært utbytte--1 600--
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte3 2602 8001 6006551 300
Konsernbidrag---51

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler1811917
Sum anleggsmidler815963301413528
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler187154324551
Sum varige driftsmidler187154324551
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer260258258258258
Sum finansielle anleggsmidler627801258359459
Sum varelager-----
Kundefordringer2 3572 5721 8131 1101 070
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2 8833 0712 2331 4671 354
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post4 3813 3762 9391 3561 766
Sum Kasse/Bank/Post4 3813 3762 9391 3561 766
Sum omløpsmidler7 2636 4475 1722 8233 120
Sum eiendeler8 0787 4105 4733 2353 648
Aksje/Selskapskapital300300300300300
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital300300300300300
Sum opptjent egenkapital552188125
Annen egenkapital552188125
Sum egenkapital305352488301325
Sum avsetninger til forpliktelser----0
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1 060973826617402
Skyldig offentlige avgifter1 3041 266984674639
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld4 5114 0712 6691 4741 893
Sum kortsiktig gjeld7 7747 0584 9852 9353 323
Sum gjeld7 7747 0584 9852 9353 323
SUM EGENKAPITAL OG GJELD8 0787 4105 4733 2353 648
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Acceptor Accounting AS

Org nr 998 419 816

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo