Proff
Proff

Active Services AS

A+
Proff Premium rating
A+ Meget lav risiko
Org nr912 901 572
Telefon930 04 146
AdresseSagaveien 66C, 1555 Son

Active Services AS er et autorisert regnskapsfirma som henvender seg til små og mellomstore bedrifter. Våre motiverte medarbeidere har bred og verdifull erfaring. Vi er et moderne regnskapskontor som legger vekt på at medarbeiderne skal være oppdatert i sitt arbeid, slik at du som oppdragsgiver alltid kan føle deg trygg på oss. Vi tar imot alle typer oppdrag, fra små regnskap til fullstendig forretningsførsel. Vi gjør det mulig for deg å ta hånd om din kjernevirksomhet, samtidig som arbeidet vedrørende regnskapet blir ivaretatt på en profesjonell og effektiv måte.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-733732733718
Leder annen godtgjørelse-129257234120

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter6 8446 3976 1295 5615 222
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter6 8446 3976 1295 5615 222
Varekostnad687605491381409
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader4 0423 8763 8283 2773 099
Herav kun lønn3 6893 2093 1742 7312 609
Ordinære avskrivninger3415172732
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 4271 4221 2831 2601 097
Driftsresultat656478510617585
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt00010
Sum finansinntekter00010
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader00000
Sum annen finanskostnad00000
Sum finanskostnader00000
Resultat før skatt656478511617585
Sum skatt133114110137151
Ordinært resultat523364401480434
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat523364401480434
Ordinært utbytte----0
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-7801 000--
Sum utbytte-7801 000-0
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler276549410565
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler27637523865
Sum varige driftsmidler27637523865
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer0174267-
Sum finansielle anleggsmidler0174267-
Sum varelager-----
Kundefordringer1 099884919788901
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1 2211 0131 0619341 044
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post7886218231 524844
Sum Kasse/Bank/Post7886218231 524844
Sum omløpsmidler2 0091 6341 8842 4581 888
Sum eiendeler2 2851 6881 9782 5631 953
Aksje/Selskapskapital120120120120120
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital120120120120120
Sum opptjent egenkapital9003787941 393913
Annen egenkapital9003787941 393913
Sum egenkapital1 0204989141 5131 033
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld79116969619
Skyldig offentlige avgifter637603528510413
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld414357329307338
Sum kortsiktig gjeld1 2641 1901 0641 050920
Sum gjeld1 2641 1901 0641 050920
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 2851 6881 9782 5631 953
Garantistillelser00000
Pantstillelser00000
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-6959419

Åpningstider

Ta kontakt for mer informasjon

Mer info fra Forvalt

Active Services AS

Org nr 912 901 572

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo