Proff
Proff

Acustus Haller AS

Org nr985 611 475
AdresseSørfold Industriområde, 8226 Straumen

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter10 88615 0777 4718 9936 519
Annen driftsinntekt---0240
Sum driftsinntekter10 88615 0777 4718 9936 760
Varekostnad6 15810 8884 2675 2053 846
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader00000
Herav kun lønn----0
Ordinære avskrivninger2426333644
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader3 1992 9742 4222 0691 818
Driftsresultat1 5051 1897481 6831 051
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt01000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter01000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad31231656
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader31231656
Resultat før skatt1 4751 1677331 6781 045
Sum skatt325257161369230
Ordinært resultat1 1509105711 309815
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 1509105711 309815
Ordinært utbytte-1 300590730960
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-1 300590730960
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler---00
Sum anleggsmidler8781 1931 7011 492939
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler0183662116
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler8152229-
Sum varige driftsmidler8335992116
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer8691 1601 6431 401823
Sum finansielle anleggsmidler8691 1601 6431 401823
Sum varelager17463181132119
Kundefordringer1 9699351 651916182
Konsernfordringer229975---
Sum fordringer2 3432 0494 2222 668911
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post00000
Sum Kasse/Bank/Post00000
Sum omløpsmidler2 5172 1124 4032 8001 030
Sum eiendeler3 3953 3056 1044 2931 969
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital130130130130130
Sum opptjent egenkapital1 688538928946367
Annen egenkapital1 688538928946367
Sum egenkapital1 8186681 0581 076498
Sum avsetninger til forpliktelser2232445980
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld2232445980
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld7416941 0321 819180
Skyldig offentlige avgifter39934215719451
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld8003 638754960
Sum kortsiktig gjeld1 5552 6055 0023 1571 391
Sum gjeld1 5772 6375 0473 2161 471
SUM EGENKAPITAL OG GJELD3 3953 3056 1044 2931 969
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Acustus Haller AS

Org nr 985 611 475

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo