Proff
Proff

ADVANS MARKETING AS

Org nr931 959 735

,

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-12
Startdato

01.01.2023

Sluttdato

31.12.2023

LEDERLØNN

2023-12
ValutaNOK
Lønn-
Leder annen godtgjørelse-

RESULTATREGNSKAP

2023-12
ValutaNOK
Sum salgsinntekter21
Annen driftsinntekt-
Sum driftsinntekter21
Varekostnad-
Beholdningsendringer-
Lønnskostnader5
Herav kun lønn-
Ordinære avskrivninger-
Nedskrivning-
Andre driftskostnader16
Driftsresultat0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-
Inntekt på investering i datterselskap-
Sum annen renteinntekt-
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-
Sum annen finansinntekt-
Sum finansinntekter-
Nedskrivning fin. anleggsmidler-
Sum annen rentekostnad-
Andre finanskostnader-
Sum annen finanskostnad-
Sum finanskostnader-
Resultat før skatt0
Sum skatt-
Ordinært resultat0
Ekstraordinære inntekter-
Ekstraordinære kostnader-
Skatt ekstraordinært-
Årsresultat0
Ordinært utbytte-
Ekstraordinært utbytte-
Tilleggsutbytte-
Sum utbytte-
Konsernbidrag-

BALANSEREGNSKAP

2023-12
ValutaNOK
Goodwill-
Sum immaterielle midler-
Sum anleggsmidler0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-
Maskiner/anlegg/biler-
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-
Sum varige driftsmidler-
Aksjer/Investeringer i datterselskap-
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-
Investeringer i aksjer og andeler-
Andre fordringer-
Sum finansielle anleggsmidler-
Sum varelager-
Kundefordringer7
Konsernfordringer-
Sum fordringer7
Sum investeringer-
Kasse/Bank/Post24
Sum Kasse/Bank/Post24
Sum omløpsmidler31
Sum eiendeler31
Aksje/Selskapskapital30
Annen innskutt egenkapital−6
Sum innskutt egenkapital24
Sum opptjent egenkapital0
Annen egenkapital-
Sum egenkapital24
Sum avsetninger til forpliktelser-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-
Langsiktig konserngjeld-
Ansvarlig lånekapital-
Sum annen langsiktig gjeld-
Annen langsiktig gjeld-
Sum langsiktig gjeld0
Gjeld til kredittinstitusjoner-
Leverandørgjeld7
Skyldig offentlige avgifter-
Kortsiktig konserngjeld-
Annen kortsiktig gjeld-
Sum kortsiktig gjeld7
Sum gjeld7
SUM EGENKAPITAL OG GJELD31
Garantistillelser0
Pantstillelser0
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Åpningstider

Mandag
10:00 - 21:00
Tirsdag
10:00 - 21:00
Onsdag
10:00 - 21:00
Torsdag
10:00 - 21:00
Fredag
10:00 - 21:00
Lørdag
10:00 - 21:00

Kontaktperson er tilgjengelig på telefon utenfor åpningstid

Mer info fra Forvalt

ADVANS MARKETING AS

Org nr 931 959 735

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo