Proff
Proff

Advokatfirmaet Mageli DA

Org nr880 636 502
Telefon478 82 000
AdresseBrygga 20, 2317 Hamar

Mageli er et forretningsjuridisk firma med høyt kvalifiserte advokater med lang erfaring i å bistå private og offentlige aktører. Vi har som mål å oppnå gode løsninger for våre kunder gjennom rådgivning, bistand i forhandlinger og i saker for domstolene. Advokatene våre har ulik bakgrunn og livserfaring. Samlet har vi bred faglig kompetanse. Hos oss kan kundene føle trygghet for at den bistand som ytes, har sterk faglig og etisk forankring.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---864864
Leder annen godtgjørelse---0-

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter53 26149 25848 64446 76850 011
Annen driftsinntekt367322224104203
Sum driftsinntekter53 62849 58048 86846 87350 215
Varekostnad--21047347
Beholdningsendringer21 04220 36418 18719 20121 324
Lønnskostnader10 84710 9379 90110 46411 038
Herav kun lønn3 4835 1534 1384 3885 135
Ordinære avskrivninger47042042776111
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader-----
Driftsresultat21 26917 85920 14317 08417 394
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt3725301828
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter3725301828
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad2143385249
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader2143385249
Resultat før skatt21 28617 84120 13517 05017 373
Sum skatt-----
Ordinært resultat21 28617 84120 13517 05017 373
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat21 28617 84120 13517 05017 373
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler618304153
Sum anleggsmidler2 2021 9492 219945540
Tomter, bygninger og annen fast eiendom58260970910147
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1 5241 1821 444723318
Sum varige driftsmidler2 1061 7912 153824364
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige21 04220 36418 18719 20121 324
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer901403679123
Sum finansielle anleggsmidler901403679123
Sum varelager-----
Kundefordringer7 4026 6658 0645 9186 166
Konsernfordringer-----
Sum fordringer12 78310 43712 4539 3859 160
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post7 11210 03310 10211 92611 074
Sum Kasse/Bank/Post7 11210 03310 10211 92611 074
Sum omløpsmidler19 89520 47022 55521 31020 233
Sum eiendeler22 09722 41924 77422 25520 774
Aksje/Selskapskapital-----
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital-----
Sum opptjent egenkapital16 59816 82419 73916 98017 179
Annen egenkapital16 59816 82419 73916 98017 179
Sum egenkapital16 59816 82419 73916 98017 179
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld2 6592 5361 7092 330581
Skyldig offentlige avgifter2 2242 5302 5961 8962 197
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld6165307301 049817
Sum kortsiktig gjeld5 4995 5955 0355 2753 594
Sum gjeld5 4995 5955 0355 2753 594
SUM EGENKAPITAL OG GJELD22 09722 41924 77422 25520 774
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-6934548

Autorisasjoner


Åpningstider

Ta kontakt for informasjon.

Mer info fra Forvalt

Advokatfirmaet Mageli DA

Org nr 880 636 502

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo