Proff
Proff

Advokatfirmaet Riisa & Co ANS

Org nr947 280 740
AdresseBygdøy allé 23, 0262 Oslo

Advokatfirmaet Riisa & Co ble etablert i 1988 og består i dag av 22 advokater og advokatfullmektiger fordelt på kontorer i Oslo og Bergen. Riisa & Co har helt siden oppstarten spesialisert seg på å representere forsikringsbransjen i alle typer saker innenfor forsikrings- og erstatningsrett. Firmaet tilbyr også spesialkompetanse innenfor en rekke andre fagområder. Advokatene i Riisa & Co har omfattende prosedyreerfaring, og 9 av advokatene har møterett for Høyesterett.

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn00000
Leder annen godtgjørelse00000

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter64 46765 33766 93171 66976 834
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter64 46765 33766 93171 66976 834
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader26 55128 27727 78135 00635 543
Herav kun lønn11 61112 96313 62017 64618 423
Ordinære avskrivninger133161199205205
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader11 65510 9239 92013 09510 795
Driftsresultat26 12825 97629 03123 36430 292
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt10631318419
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt6 3614 8093 8145 3019 000
Sum finansinntekter6 3724 8723 8285 4849 019
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad322153440
Andre finanskostnader411200
Sum annen finanskostnad411200
Sum finanskostnader3261531640
Resultat før skatt32 17330 69532 84328 84439 311
Sum skatt00--0
Ordinært resultat32 17330 69532 84328 84439 311
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat32 17330 69532 84328 84439 311
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill----0
Sum immaterielle midler----0
Sum anleggsmidler8 9639 0789 1359 1809 189
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler463578635680689
Sum varige driftsmidler463578635680689
Aksjer/Investeringer i datterselskap8 5008 5008 5008 5008 500
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler8 5008 5008 5008 5008 500
Sum varelager-----
Kundefordringer15 10614 19017 26217 81827 676
Konsernfordringer6 0714 7915 6006 1789 021
Sum fordringer21 83619 58523 88623 99637 623
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post2 7563 0923 2568 9184 777
Sum Kasse/Bank/Post2 7563 0923 2568 9184 777
Sum omløpsmidler24 59222 67727 14232 91442 400
Sum eiendeler33 55531 75536 27742 09451 589
Aksje/Selskapskapital-----
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital-----
Sum opptjent egenkapital26 85425 03429 72032 39642 459
Annen egenkapital26 85425 03429 72032 39642 459
Sum egenkapital26 85425 03429 72032 39642 459
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld566571796741899
Skyldig offentlige avgifter3 7274 0173 6544 9755 151
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld2 4092 1342 1083 9823 081
Sum kortsiktig gjeld6 7016 7216 5579 6989 130
Sum gjeld6 7016 7216 5579 6989 130
SUM EGENKAPITAL OG GJELD33 55531 75536 27742 09451 589
Garantistillelser-----
Pantstillelser0----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7013292

Åpningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00
Lørdag
Stengt
Søndag
Stengt

Ta kontakt for mer informasjon.

Mer info fra Forvalt

Advokatfirmaet Riisa & Co ANS

Org nr 947 280 740

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo