Proff
Proff

Advokatfirmaet Wangberg AS

A+
Proff Premium rating
A+ Meget lav risiko
Org nr889 553 472
AdresseThereses g 3A, 0358 Oslo

Advokatfirma med bred prosedyreerfaring, som i det vesentlige bistår privatpersoner. Vil kunne bistå mindre bedrifter eller kommuner i enkelte saker. Advokatfirmaet Wangberg AS består av følgende personer: advokat Espen Wangberg og advokat Anniken Lilleng. Våre hovedområder er strafferett (forsvarer og bistandsadvokat), barnevernsaker og barnefordelingsaker.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--962852852
Leder annen godtgjørelse--19144

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter5 9744 9506 1115 0074 645
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter5 9744 9506 1115 0074 645
Varekostnad---011
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader3 3802 3672 4402 1642 204
Herav kun lønn2 8331 9902 3632 0792 094
Ordinære avskrivninger91191027
Nedskrivning00---
Andre driftskostnader1 6811 3781 4851 4231 435
Driftsresultat9041 1942 1771 410969
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt3---0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt----0
Sum finansinntekter3--00
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad00-10
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader00-10
Resultat før skatt9071 1932 1771 409969
Sum skatt192263489314220
Ordinært resultat7159301 6881 096748
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat7159301 6881 096748
Ordinært utbytte7001 1001 6001 050600
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte7001 1001 6001 050600
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill00---
Sum immaterielle midler00---
Sum anleggsmidler3645563886
Tomter, bygninger og annen fast eiendom00---
Maskiner/anlegg/biler0026--
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler3645313848
Sum varige driftsmidler3645563886
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer00---
Sum finansielle anleggsmidler00---
Sum varelager0----
Kundefordringer1 9562 512604258435
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2 0692 6062 4002 0772 282
Sum investeringer0----
Kasse/Bank/Post4314531 089470191
Sum Kasse/Bank/Post4314531 089470191
Sum omløpsmidler2 5003 0593 4892 5472 473
Sum eiendeler2 5363 1043 5452 5852 559
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital445430600512466
Annen egenkapital445430600512466
Sum egenkapital545530700612566
Sum avsetninger til forpliktelser0----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner00---
Leverandørgjeld88871057798
Skyldig offentlige avgifter511591396307248
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld500533255225827
Sum kortsiktig gjeld1 9902 5742 8451 9741 993
Sum gjeld1 9902 5742 8451 9741 993
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 5363 1043 5452 5852 559
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-6342113

Åpningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00

24 t. i døgnet: 988 00 551

Mer info fra Forvalt

Advokatfirmaet Wangberg AS

Org nr 889 553 472

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo